EU onderhandelaar Barnier in gesprek met EUFA

Nu de Britten de EU hebben verlaten beginnen de onderhandelingen over de toekomstige relatie. De 27 lidstaten van de EU overleggen over hun mandaat aan hun onderhandelaar Michel Barnier. Afgelopen week spraken de leden van EUFA, de European Fisheries Alliance, een uur lang met Barnier, Pim Visser en Gerard van Balsfoort waren hierbij. Barnier bevestigde zijn vastberadenheid in de visserij onderhandelingen. 

Barnier weet zich voluit gesteund door Europese Commissie, Europese Raad en het Europese Parlement. De EU-onderhandelaar wees er op dat de uitkomst van een onderhandeling niet hetzelfde is als het mandaat. In een onderhandeling is altijd sprake van een inzet en een uitkomst, als er partijen tot een akkoord willen komen, dan is altijd sprake van een compromis. Dat de EU visserij niet zal opofferen in een totaal handelsakkoord staat echter als een paal boven water, hier berichtte ook de NOS afgelopen week over.

Eenheid als kracht

In het overleg benadrukte Barnier dat het vasthouden aan eenheid essentieel is. Hij complimenteerde EUFA dat ze zo’n krachtig en gezamenlijk blok zijn. Dat is belangrijk, want visserij raakt vooral toch 9 lidstaten en de andere 18 lidstaten moeten dat accepteren en ondersteunen. Hij adviseerde EUFA wel waakzaam te zijn, daarom komt EUFA vanaf nu elke drie weken bij elkaar in Brussel om de vinger goed aan de pols te houden. 

Britse retoriek in de juiste context

Barnier gaf aan dat we niet onder de indruk moeten raken van de harde taal in het Britse parlement. Kalmte bewaren en koele, afgewogen reacties zijn beter. De ‘soevereiniteit’ waar de Britten zo emotioneel aan hechten, is niets anders dan het 'zelf kunnen beslissen', maar dat het niet betekent dat ze 'de baas' zijn en zomaar zelfstandig en eenzijdig dingen kunnen bepalen, bijvoorbeeld over toegang tot hun water en vangstquota.  

Overgangsperiode 

Barnier meldde aan EUFA  dat hij er van overtuigd is dat de overgangsperiode op 31 december eindigt en dat het kan dat er dan geen akkoord is. Dan komt visserij voor dezelfde situatie te staan als No Deal. De controlepunten in alle EU havens zullen volgend jaar heel goed functioneren. Het is dus niet ondenkbaar dat er volgend jaar geen handelsakkoord en dus ook geen visserijakkoord ligt. Daar moeten we ons op voorbereiden, maar niet wakker van liggen. Want uiteindelijk hebben de Britten daar vele malen meer last van dan de EU.