Brexit: Kalme overgang van groot belang

Voor visserij is de dreiging van een 'No Deal Brexit' ernstig. Deze week is er overleg geweest met het Ministerie van LNV, met VNO-NCW en met de hoogste ambtenaar van het Engelse Ministerie van Defra. Ook hebben we met de EUFA een goed gesprek gehad met de Europese Brexit-onderhandelaar Michel Barnier gehad.

Er heeft onder meer een kennismakingsbezoek plaatsgevonden met de ‘permanent secretary’ van het Britse Ministerie van o.a. Visserij, mevrouw Tamara Finkelstein. Daarin is gesproken over diverse scenario’s, waarbij het duidelijk is dat niemand gebaat is bij chaos en dat daar alle voorbereidingen voor getroffen zijn. De wijze waarop gecontroleerd wordt door Britse instanties, waarbij we een toename van langdurige controles zien, is aangekaart. Deze lange controles worden als erg storend ervaren, daar het schip gedurende de controle niet kan vissen. 

Goed gesprek met Michel Barnier

Afgelopen zomer is vanuit EUFA, de Europese visserij alliantie, het verzoek gedaan om bij te praten met EU onderhandelaar Barnier over de Brexit. Dat gesprek vond afgelopen weke plaats te midden van het Britse parlementaire tumult.

Barnier nam ruim de tijd om openhartig met ons te praten. Het werd duidelijk dat de situatie onzeker is en daardoor gevaarlijk. Voor visserij zit het gevaar in een onmiddellijke stop van alle visserij in Brits water door EU schepen bij een No deal en in de onderhandelingen die na het vertrek van de Britten (deal of no deal) gevoerd worden over een visserijakkoord.

Barnier verzekerde ons dat visserij geen onderwerp is wat in isolement onderhandeld wordt, maar onderdeel is van het gesprek over het brede handelsakkoord. Kortom: toegang tot de markt (wens van het VK) blijft gekoppeld aan toegang tot de wateren (wens van de EU). Dat is voor EUFA een heel belangrijk punt. Het was goed om te constateren dat de contacten erg goed zijn en dat het visserij dossier Barnier na aan het hart ligt. Op onze vraag bevestigde hij dat het in de gesprekken gaat over het brede sectorbelang van de visketen van vooral ook van de visserijgemeenschappen.

Het gevaar van IUU na Brexit

De eventuele chaos van een No Deal Brexit houdt onder meer in dat het Britse water meteen en tot nader order verboden gebied is. Ieder schip wat dan toch in dat water vist krijgt het stempel “IUU” (illegale visserij). Dat is een zware classificatie die er op neer komt dat alle vangsten van dat schip tenminste een jaar onverkoopbaar zijn. De (hele nuttige) IUU regeling is er op ingericht om illegale visserij ‘ver weg’ te bestrijden, maar kan zomaar onbedoeld dichtbij komen. Als de dreiging concreter wordt komen we terug op deze heel serieuze zaak.

Over de negatieve gevolgen van een No Deal publiceerden we namens de gezamenlijke visserijorganisaties een opinieartikel in het Financieel Dagblad.