Stand van zaken Brexit-onderhandelingen woensdag 23 december, 12.00 uur

De Brexit onderhandelingen lopen nog steeds maar zitten vooralsnog ‘op slot’. Enig echt groot overgebleven geschilpunt lijkt visserij waar de partijen nog ver uit elkaar liggen.

In de visserijdeal vragen de Britten extra vangstquota in ruil voor toegang tot hun wateren voor EU-vissers. Er ligt nu een ingewikkeld voorstel op tafel waarin dit geregeld zou moeten worden.

Dat is een lijst van 57 soorten, waar voor de Noordzee o.a. de voor onze leden belangrijke soorten tong, schol en kabeljauw genoemd worden. Het voorstel betekent dus dat voor deze soorten de vaste verdeelsleutel van de verdeling TAC’s en Quota’s uit 1983 gewijzigd gaat worden.

De EU heeft inmiddels een gemiddelde verhoging aangeboden van 25 % maar per soort is dat verschillend. Bij Noordzee-tong ligt het veel hoger dan 25 %, bij schol lager en bij kabeljauw precies 25 %.

Het betekent dat er bij tong een ophoging voor het VK in staat van 4,3% aandeel in de TAC naar 11,6%. In cijfers op basis van de TAC 2020 van 17.500 ton betekent dat een extra overheveling van 1.300 ton tong naar het VK.

Het aandeel Noordzee-tong van het VK stijgt op basis van cijfers 2020 van 750 ton naar 2.030 ton. Hiervan komt 1.000 ton (NLD heeft nu 75 % van de TAC maar dit daalt naar 67 %) ten laste van de Nederlandse quotumhouders komt.

Elke Nederlandse contingenthouder raakt in dit voorstel dus permanent 8 % van zijn quotum tong kwijt. Maar let op: dit was het aanbod van de EU waarop de Engelsen gisteren met een tegenbod kwamen, waarbij zij gemiddeld 35 % vroegen, wat vooralsnog afgewezen is door EU.

Ook zorgelijk is de situatie in Het Kanaal waar eveneens veel quotum naar het VK moet en waar naar alle waarschijnlijkheid de 6-12 mijl (ook op de Noordzee) dicht kan gaan voor Fransen en Belgische schepen.

Dat is voor veel Franse vissers nu al reden om te eisen dat de Nederlands gevlagde EU vissers (Flyshooters en vriestrawlers) de toegang tot Franse wateren ontzegd moet worden. Die roep gaat niet meer weg, ongeacht de uitkomst van de Brexit-deal.

We gaan er daarom van uit dat de spanningen alleen maar toe zullen nemen en dat de Brexit gaat zorgen voor structureel andere verhoudingen, ook intern binnen de EU.

Tenslotte biedt de afspraak die nu gemaakt wordt slechts zekerheid voor een beperkte periode van naar verwachting 5 jaar, dan moet er heronderhandeld worden. De kans is dan reëel dat als tegenprestatie voor continuering van de toegang tot Britse wateren nog meer quota richting het VK moet.

Voor nu: waarschijnlijk blijven partijen een oplossing zoeken, immers de ramp van een No-Deal wil niemand. In dit verband zij opgemerkt dat inmiddels onderhandeld wordt op het politiek hoogste niveau; Ursula von der Leyen – Boris Johnson - betrokken regeringsleiders.

Helaas kunnen we het zo vlak voor Kerstmis niet beter maken, het is een somber realistisch beeld wat we moeten schetsen. Zodra er nieuws te melden is komen we via de schippersapp, email of website weer bij jullie terug.