Greenpeace valt trawler aan

Nadat Greenpeace twee weken geleden voor eigen rechter speelde door stenen op de Doggersbank te dumpen, is het deze week weer raak. Een trawler is door de actiegroep geƫnterd. Los van het feit dat dit vissersschip zich volledig aan de wet hield, is het ook nog zo dat Greenpeace goedkoop meelift op de Brexit sentimenten, ten koste van bedrijven die zich gewoon aan de regels houden.

Greenpeace staat onder druk. Er zijn steeds meer natuur- en milieuorganisaties en los van toegenomen concurrentie om leden, roepen hun acties meer weerstand dan waardering op.

En dat is terecht: deze week tijdens het Algemeen Overleg visserij  kreeg Greenpeace vanuit de Tweede Kamer opnieuw zware kritiek omdat ze willens en wetens de levens van vissers in gevaar brengen. Nu was hun actie meer gericht op een publiciteitsmomentje, maar wel ten koste van Nederlandse bedrijven die binnen de kaders van de wet opereren. 

Legale visserij

Greenpeace claimt dat het betreffende schip, de Helen Mary van Parlevliet & Van der Plas in een beschermd gebied viste. Echter, het is met natuurbescherming altijd de vraag wat er beschermd wordt, waarom en hoe.

In dit geval gaat het om een gebied wat is aangewezen als Marine Protected Area (MPA) voor bodemsoorten en waarvan het internationale besluitvormingsproces nog niet is afgerond  Om die reden en omdat de Helen Mary niet op bodemsoorten vist, de netten zweven door het water, opereert dit vaartuig volkomen legaal in dit natuurgebied.

Onbetrouwbaar en agressief

Het heeft er alle schijn van dat Greenpeace vooral goedkoop meelift op het Brexit sentiment. Greenpeace wil dat het VK na de Brexit strengere natuurwetgeving gaat hanteren dan de EU en richt haar pijlers nu op Europese schepen om meer sympathie voor deze zaak te oogsten.

Vanuit Nederland kunnen ze de sympathie wel vergeten, Minister Schouten verweet Greenpeace eerder deze week nog het Noordzeeakkoord te gijzelen met de eerdere actie. Het tolereren van een dusdanig agressieve partij aan een overlegtafel, laat staan het Noordzeeoverleg, zou dan ook geen discussiepunt moeten zijn. VisNed roept het Noordzeeoverleg dan ook op om de gesprekken met Greenpeace te beƫindigen.