Nieuwe fase Brexit: Visserij onderdeel van economische afspraken

Afgelopen week is er overeenstemming bereikt over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Over de visserij is aangegeven dat tot en met 2020 alles bij het oude blijft. Voor de periode 2021 en verder moeten nieuwe afspraken worden gemaakt over de quota, toegankelijkheid van de wateren, et cetera.

Het plan moet nog worden goedgekeurd door het Britse Parlement, de Europese Raad van regeringsleiders en het Europese Parlement. Goedkeuring door het Britse Parlement wordt de grootste hobbel met mogelijk grote gevolgen voor de regering. De situatie is zeer onduidelijk en kan bij de verzending van deze nieuwsbrief al niet meer actueel zijn. Spanning alom in het niet meer zo heel erg Verenigd Koninkrijk. 

De  spanning is de afgelopen weken enorm opgevoerd. De grote vraag of er een deal over zou komen en zo ja, hoe is nu beantwoord. Voor alle duidelijkheid: het is een principeakkoord hoe de scheiding tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk ingevuld gaat worden.

We weten inmiddels dat het Britse kabinet deze deal heeft aanvaard. Maar daarmee is de deal nog niet gedaan. Het is de vraag of het Britse parlement de regering het vertrouwen zal geven om op basis van de deal de onderhandelingen voort te zetten, of dat ze premier Theresa May naar huis sturen, of zelfs verkiezingen afdwingen.

 In het document, waarin feitelijk alleen de scheiding tussen VK en EU wordt geregeld (en nog niet hoe de gezamenlijke toekomst er uit gaat zien) staat letterlijk: In de context van het overall economisch partnerschap komt er een nieuwe visserijovereenkomst die o.a. toegang tot wateren en quota verdeling zal omvatten. 

Die overeenkomst moet de visserijmogelijkheden voor de jaren na de overgangsperiode (dus vanaf 2021) regelen. Visserij is dus onderdeel van een groot pakket aan economische afspraken en dat ziet VisNed als positief.

Uiteraard moeten de onderhandelingen over een toekomstig visserijakkoord tussen het VK en de EU nog beginnen, maar we zijn de onderhandelaars in Brussel erkentelijk voor het opstellen van deze uitgangspositie en spreken onze grote waardering uit voor de inzet vanuit de Nederlandse overheid voor onze visserijsector. 

Wat staat er specifiek over visserij in

De afspraken zijn dicht bij de uitgangspunten van onze European Fisheries Alliance (EUFA) gebleven: status quo zolang er geen nieuwe afspraken zijn en handel en visserij blijven in onderhandelingen aan elkaar gekoppeld. De overeenkomst is een ingewikkelde tekst en kan verwarrend zijn bij het lezen. Het komt er echter op neer dat er geen veranderingen zijn tot er afspraken over veranderingen zijn.

Er zit ook een duidelijke 'stok achter de deur' in de conceptovereenkomst. Als er geen akkoord komt dan moeten Britse exporteurs van vis en visserijproducten die naar de EU willen exporteren heffingen gaan betalen. Dat geldt dan ook voor vlagschepen als ze aan gaan voeren in een Nederlandse haven.

Maar die stok komt alleen achter de deur vandaan  als er geen akkoord komt. Die onderhandelingen kunnen bovendien gaan uitlopen. Dus de deadline hiervoor van eind 2020 is niet perse een harde deadline. De conclusie is dus: tot nader order (in ieder geval tot eind 2020) is het 'business as usual'.

Hoe nu verder?

Alle informatie die nu aan alle kanten gedeeld wordt, is gebaseerd op snel gelezen ingewikkelde juridische teksten, terwijl in het Britse parlement een forse binnenbrand woedt. Het VisNed team gaat alle informatie tot zich nemen en verwerken, zodat we met gedegen antwoorden komen als het beeld echt helder is. Dat is nu nog niet helemaal het geval.

In ons samenwerkingsverband van EUFA met de acht andere Brexit getroffen landen zit VisNed bovenop de ontwikkelingen. Bij de Europese Commissie, bij onze Regering en bij het Europees parlement.

Belangrijk is nu dat visserij goed uitgewerkt in de eindteksten komt en dat we als gezamenlijke sectoren goed voorbereid de komende periode van onderhandelingen in gaan. Voor die onderhandelingen hebben de EU visserijsectoren een goede uitgangspositie in de nu bekende  teksten.