Brexit: op weg naar een goede LAT-relatie

De Brexit-saga staat voorlopig even op ‘pauze’. De Britten gaan op 12 december naar de stembus, waarna een nieuw parlement een nieuwe premier (en regering) gaat kiezen. Daarna komt de Brexit wetgeving weer in behandeling. Tot aan Kerstmis gaat er naar verwachting dus weinig gebeuren.

De klok tikt ondertussen gestaag door naar 31 januari 2020, de wederom uitgestelde Brexit deadline. Daarop volgt dat op 1 juli 2020 de visserijafspraken afgerond zouden moeten zijn en op 31 december 2020 loopt de transitieperiode af. Die twee deadlines zijn inmiddels niet realistisch meer, dus in januari 2020 moeten nieuwe afspraken gemaakt worden. Tot nader order blijft alles bij het oude.

De toekomst

Ondertussen gaan we in EUFA verband door met de voorbereiding op de onderhandelingen over de toekomstige (visserij) verhoudingen. Die moeten zo dicht mogelijk bij de bestaande afspraken blijven, in het belang van de Britse en de EU 27 vissers.

Via quotaruilen tussen PO’s is er een goed evenwicht in de vangstmogelijkheden en dat moet zo blijven evenals samenwerking op het gebied van duurzaam beheer van de Noordzee.

Ook de samenwerking in de AC’s is zeer waardevol en moet in de nieuwe verhoudingen ene goede invulling krijgen. Kortom: de EU 27 en het Verenigd Koninkrijk moeten, zeker op het gebied van visserij, een goed werkende LAT relatie krijgen.