Brexit blijft zorgen baren

Na het bekend worden van de afspraken over de overgangsperiode is in het VK een storm van protest opgestoken. Boos en verdrietig zijn de vissers. Over het ‘verraad’. Maar welk ‘verraad’ is niet duidelijk. Maar het is erg veel lawaai en daardoor voor ons niet ongevaarlijk. Lawaaierig protest, hoe slecht geïnformeerd ook, leidt tot rare beslissingen. Dat hebben we in het EP bij puls gezien.

Opvallend is dat de meeste schippers en schepen die protesteren tot de z.g. kustvloot ‘inshore’ horen die weinig of niets met de EU te maken hebben. Het is een protest tegen de eigen regering waar een Brexit-label opgeplakt is. Maar het gaat er in als zoete koek en enkele opportunistisch politici vinden het prachtig. Voor zichzelf, want met de vissers hebben ze niet veel op. In het parlement hebben ze er niet veel aandacht voor tenminste.

Tijdens de vergadering in Brussel van de European Fisheries Alliance (EUFA) werd vooruitgeblikt naar de komende cruciale zes maanden in de Brexit- onderhandelingen. De komende twee jaar is er sprake van een ongewijzigde situatie, maar voor de periode daarna is dat niet vanzelfsprekend. VisNed is actief betrokken in het werk van EUFA. Samen met de Pelagische Reders, die hun eigen positie hebben in de meer Noordelijke Wateren, richt VisNed zich op de ontwikkelingen in de Zuidelijke Noordzee en Het Kanaal.

Gebakken peren
VisNed was afgelopen week ook in Londen waar de NGO Oceana haar boodschap verkondigde tegen de achtergrond van Brexit. Dat was een beetje opportunistisch natuurlijk. Het waren wat ons betreft overoptimistische modelstudies. Interessante denkrichtingen, maar onrealistische sommen werden gepresenteerd. 
http://eu.oceana.org/en/publications/reports/more-food-more-jobs-and-more-money-uk-oceanas-recipe-fish-recovery.

Op die bijeenkomst werd ook gesproken vanuit Seafish, Defra (het Britse Ministerie) en de UK Seafood Alliance, de handel en verwerking. Dat de Seafish-economen grote vraagtekens stelden bij de Oceanavoorspellingen was na hun presentatie wel duidelijk. Maar dat het moeilijk is om de belangen van visserij, via financiële kengetallen in te schatten, ook. Per saldo gaat het om een klein economisch belang en weinig arbeidsplaatsen, maar dat is wel in de gebieden waar weinig alternatief werk voor handen is. Dus kleine aantallen, groot belang. Naast deze discussie was het voor VisNed nog nuttiger om de diverse aanvliegroutes voor de visserij situatie na 2021 te horen. Op hoofdlijnen was die gelijk aan de EU-lijn. Dat was ook te verwachten, want al deze organisaties participeren nog voluit in de EU-visserijpolitiek, stemmen met alle maatregelen in en kunnen hun mening niet zomaar 180 graden draaien, als ze dat al zouden willen. Het bleek wederom dat de belangen van handel en verwerking en aanvoer volkomen uit elkaar lopen. De handel is gebaat bij zo min mogelijk veranderingen en zo min mogelijk papierwerk. Dus zo dicht mogelijk bij de EU blijven. De aanvoer is daarentegen gefocust op quotum, quotum en nog eens quotum, wat van de EU moet komen. Liefst door onderhandeling, maar sommigen roepen ook dat dit wel eenzijdig kan. Zoals IJsland en de Faeröer hebben laten zien enkele jaren geleden. Maar dat er wederzijds toegang tot elkaars water moet zijn staat eigenlijk niet ter discussie. De problemen in het VK tussen Schotland, Engeland, Wales en Noord-Ierland onderling, tussen onder 10 meter vloot en de rest van de vloot, tussen White Fish en Pelagisch waren er, zijn er en blijven er. Voor de Brexit en na de Brexit. En de problemen van onderlinge quotum toedeling evenzo. De Britse vissers en vishandelaren hebben met Brexit een enorme kat in de zak gekocht die zal leiden tot een kater, maar dat zullen ze nooit toegeven. En voor de EU-vissers en vishandelaren resten slechts de gebakken peren.

Tweede Kamer
Aanstaande donderdag is er weer een Ronde Tafelgesprek over Brexit. In de Groen van Prinstererzaal in het gebouw van de Tweede Kamer. Vanuit VisNed wordt aan dat informerende gesprek met 2eKamerleden een bijdrage geleverd. Het gesprek is via de livestream van de Tweede Kamer te volgen. Op 19 april vanaf ongeveer 15.40 uur:  https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/groen-van-prinstererzaal