Brexit: Spannend tot het eind, oplossing nog niet in zicht

Op het moment van publiceren van deze nieuwsbrief is er nog steeds geen duidelijkheid over de Brexit en visserij is hét enorme en gloeiend hete hangijzer. De onderhandelaars komen niet dichter bij elkaar en de standpunten liggen nog mijlenver uiteen. Zowel de Europese Unie (EU) als het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben het wederzijds over ‘onrealistische' voorstellen. De kans dat visserij wisselgeld wordt is groot, te groot.

Op 31 december om 24 uur zijn de Britten echt helemaal uit de EU en met een maand te gaan raakt de tijd op. De onderhandelingen gebeuren in grote stilte. De European Fisheries Alliance (EUFA) maakt zich grote zorgen over de proefballonnetjes die in, vooral de Britse, pers verschijnen.

Die ballonnetjes zijn verklaarbaar, want visserij is en blijft het enige punt waar de Britten voordeel uit een Brexit kunnen halen, dus het politieke imago van Boris Johnson staat op het spel.

De potentiele winst op het visserijdossier, zou voor hem een kans kunnen zijn om het veel grotere economische verlies in de rest van de economie te verdoezelen, ten koste van de EU vissers.

Vanuit de EU onderhandelaars is ons wederom verzekerd dat men pal staat voor de visserijbelangen. Naar wij begrepen hebben informeert de EU onderhandelaar Michel Barnier specifiek ook de Visserijministers een dezer dagen.

Op zijn boodschap zijn we zeer alert. Ondertussen blijven we aandacht vragen voor de dreigende situatie, RTV Noord Holland maakte deze week een item met de TX-1.

Er gaan hoe dan ook dingen veranderen op 1 januari 2021, bijvoorbeeld de speciale vergunning die nodig is om na 1-1-2021 in het VK water te mogen vissen, mits er een deal is natuurlijk. We hebben daarvoor bij RVO lijsten met scheepsnummers ingeleverd, die onlangs is geactualiseerd. 

LNV stuurt een informatiebrief naar alle vissers over de veranderingen. U hoeft dus niet zelf contact op te nemen met LNV of RVO, dat kan het beste via uw PO lopen, zodat de communicatie gestroomlijnd wordt. 

Zodra er meer bekend over de gevolgen van de deal die de EU het VK al dan niet hebben gesloten zullen we u via een extra tussentijdse nieuwsbrief informeren.

Adviesraden

Brexit is realiteit per 1 januari 2021, los van de vraag of dit met of zonder een deal gaat tussen de EU en het VK. Ook voor de Adviesraden binnen Europa heeft Brexit grote gevolgen, van de Engelse en Schotse collega’s is gedurende de laatste vergaderingen afscheid genomen. 

De verhoudingen komen ook heel anders te liggen. Na 1 januari 2021 is op de Noordzee en in de Noordwestelijke wateren het grootste gedeelte geen EU-water meer. 

Op de Noordzee worden met uitzondering van enkele in het Skagerrak alle bestanden gedeeld met het VK. In de Noordwestelijke wateren is dat met 49 van de 51 bestanden in de verschillende gebieden het geval.

In verschillende gremia, ook op het niveau van Adviesraden en Visserijorganisaties vindt overleg plaats hoe de toekomstige samenwerking eruit moet komen te zien. In de daartoe ingestelde Focusgroep van de NSAC en NWWAC neemt VisNed deel. Deze Focusgroep denkt hierover na en werkt aan voorstellen hoe dit ingevuld kan worden.

Van beide kanten wordt daar de nodige creativiteit en bereidheid gevraagd, immers visbestanden houden zich niet aan grenzen en een gezamenlijk duurzaam beheer is ons aller verantwoordelijkheid.