Brexit: de transitieperiode geeft lucht tot 2021

Afgelopen weekeinde stemden de EU-leiders in met het akkoord over de Brexit overgangsperiode tot 2021 met aansluitend een briefing in Brussel over de betekenis hiervan. VisNed was erbij.

 

VisNed is onderdeel van de European Fisheries Alliance die het afgelopen jaar keihard gelobbyd heeft voor een zo goed mogelijk Brexit resultaat voor de Europese vissers. Dat betekent in feite dat er zo min mogelijk moeten veranderen tot 2021. Dus geen veranderingen in toegang tot wateren en quotumverdeling. Ook geen verandering in gebruik van puls en geen verandering in toegang tot de markten. En dat is nu ook daadwerkelijk afgesproken.

Britse sector boos en teleurgesteld
Al vanaf dag 1 na het referendum roepen de Britse vissers dat zij na Brexit rekenen op honderdduizenden tonnen extra quotum. Zij noemen dat een ‘sea of opportunities’. Ze claimen bij de toetreding tot de EU te zijn verraden en dat dit verraad zich niet mag herhalen. Ze reageren boos, verontwaardigd en teleurgesteld op de gepresenteerde transitieperiode tot 2021.

VisNed is van mening dat hun verwachtingen onrealistisch hoog gespannen waren.  Wij willen de goede verhoudingen voortzetten, maar een aantal  Britse collega’s is daar overduidelijk niet in geïnteresseerd. Dat is jammer, want na 2021 mag er dan wel Brexit zijn, er is nog steeds  sprake van twee keer daags eb en twee keer daags vloed. En zullen we gewoon allemaal en samen de netten in de gezamenlijke Noordzee uitwerpen.

Sector als wisselgeld
De omvang van de visserijsector in het VK en in de EU is gering (ong. 0,5% van de economie). Ook is het aantal arbeidsplaatsen beperkt. Het is een sector met een geringere economische waarde, maar een heel hoge emotionele kant. En daarom wordt er enerzijds hard voor gestreden, maar is ze tegelijkertijd economisch gezien goedkoop wisselgeld. Zowel aan de kant van het VK als aan de EU kant. En ‘ruilen is huilen’.

Daarom roepen wij steeds dat er  in de verhoudingen tussen de landen zo min mogelijk moet veranderen. Want de interne veranderingen waar in het VK zo hard om geroepen wordt, kunnen ze gewoon nu al doorvoeren, daar was geen Brexit voor nodig. Wel is een beetje visie en wat politieke moed nodig. Met een ongewijzigde internationale quotum toedeling en een ongewijzigde toegang tot de internationale markt is iedereen beter af. Maar die realiteitszin is bij velen in het VK helaas nog niet ingedaald. Daarom gaan we als VisNed in EUFA verband de komende 33 maanden nog heel hectische tijden tegemoet.