Britse verkiezingen leiden tot tijdsdruk in het Brexit proces

Het Verenigd Koninkrijk heeft vorige week donderdag een nieuw Lagerhuis gekozen, daarin zijn de verhoudingen radicaal veranderd. De Conservatieven hebben een grote meerderheid en Premier Johnson heeft een historisch grote meerderheid. Hij lijkt vastbesloten zijn belofte ‘Get Brexit Done’ waar te maken en er voor te zorgen dat de Britten vanaf 1 januari 2021 op visserijgebied een zelfstandige natie zijn.

We kunnen er vanuit gaan dat de Britten op 1 februari 2020 de EU gaan verlaten waarbij dan de transitieperiode begint te lopen. Vervolgens komen er in 2020 weer twee lastige momenten: Eerst op 1 juli 2020, want dan zou er een visserijakkoord moeten liggen en moet het VK beslissen of de overgangsperiode verlengd gaat worden.

En daarna op 31 december 2020, want dan moeten de Britten of weer voor een verlenging beslissen, of kiezen voor een No Deal Brexit. Om druk op de situatie te zetten roepen de Britten dat laatste om het hardst. En de retoriek over het grote onrecht wat hen op visserijgebied destijds is aangedaan en wat nu recht gezet moet worden, blijft maar (hoe onterecht ook) herhaald worden.

EUFA is voorbereid op de komende onderhandelingen over een visserijakkoord

Afgelopen week vergaderde de EUFA visserijalliantie over de actuele zaken; de leden waren toch al in Brussel vanwege de Decemberraad. In EUFA werd de situatie geanalyseerd en besprak men de manier waarop we als visserij kunnen inspelen op het nieuwe handelsakkoord, wat van belang is bij het vertrek van de Britten uit de EU. Voor EUFA geldt dat ongewijzigde toegang tot het water, onveranderde quotum toedeling en een totaalsituatie die een status quo garandeert de kernpunten zijn van de EUFA boodschap.

De vasthoudendheid van de lidstaten en EUFA visserijorganisaties is tot dusver erg effectief en goed geweest en dat moet zo blijven. Het motto blijft dan ook “United We Stand”. VisNed houdt nauw contact met de Brusselse burelen, het Ministerie van LNV en onze Ambassade in Londen. Met enige regelmaat zullen we via deze nieuwsbrief rapporteren over de stand van zaken.