Brexit: de chaos duurt voort

Met een niet zo overtuigende meerderheid mag Premier May tenminste nog twaalf maanden blijven zitten. Dat bleek afgelopen woensdagavond tijdens een stemming binnen haar eigen Conservatieve partij. Maar zo zeker als zij van haar baan is, zo onzeker is de uitkomst van de debatten over de Brexit uittredingsovereenkomst. 

De Noord-Ierse kwestie is het allergrootste breekpunt, maar visserij is intern wisselgeld in de onderhandelingen met Schotse parlementsleden. Die dringen aan op meer zekerheid voor hoger quotum en minder toegang voor EU-schepen. En ondertussen tikt de klok, want op 29 maart verlaten de Britten de EU. Een onacceptabele onzekerheid, geheel te wijten aan de Britse opstelling.

Actieve lobby van EUFA

In de huidige periode van onzekerheid blijft de EUFA-visserijalliantie van 8 landen zeer actief contact houden met de verschillende overheden. In Brussel, Den Haag en de hoofdsteden van de betrokken sectorgenoten.

In aanloop naar het recente Algemeen Overleg (AO) stuurden VisNed en de RVZ gezamenlijk nog een e-mail naar Kamerleden met de oproep dat Premier Rutte tijdens zijn ontbijt met de Britse premier toch vooral niet moest ingaan op eventuele suggesties over visserijconcessies. Dat zijn misschien waarschuwingen die we ten overvloede laten uit gaan, maar de belangen voor onze visserijsector zijn zo groot, dat we op zeker willen spelen.

Comité van de regio’s

Vorige week mocht Pim Visser als voorzitter van EAPO de visserijpositie uitleggen bij het Comité van de Regio’s (COR), op initiatief van de Provincie Flevoland. Het COR is een grote organisatie van alle regio’s en provincies in de EU. Visser benadrukte hier de grote belangen van de visserijsector en het gevaar van Brexit voor de visserijgemeenschappen. Diezelfde ochtend kwam EU-onderhandlaar Michel Barnier in de vergadering van het Comité. EUFA vroeg om de erkentelijkheid voor de inzet op visserij over te brengen aan Barnier.

Vanmorgen, vrijdag 14 december, was VisNed bij de 7e Brexit bijeenkomst van het Ministerie van LNV. Deze keer was minister Carola Schouten hierbij ook aanwezig. Gerard van Balsfoort, de EUFA voorzitter, vroeg de minister om in de komende decemberraad de eerder vanuit het VK gedane toezegging dat ook bij No Deal de toegang tot de wateren in 2019 gegarandeerd blijft. Het zou rampzalig zijn als dat op 1 april niet meer het geval zou zijn.

Onveranderde inzet van VisNed

Komende dinsdag vergadert EUFA in Brussel, dan zal het vooral gaan over de inzet tijdens de onderhandelingen over een EU-VK visserijakkoord dat er vanaf 1 april 2019 gaat komen. Er moet immers voor 1 juli 2020 een visserijakkoord liggen. En voor VisNed gaat het daarbij ook over de toegang tot Britse wateren met puls.

De Brexit belangen voor vissers, hun families en visserijgemeenschappen zijn groot en rechtvaardigen de enorme inzet die vanuit VisNed op dit dossier gepleegd wordt.