Brexit: Nee, Nee en uitstel voeren de boventoon

Aan de kant van het Verenigd Koninkrijk lijkt de politieke chaos eerder toe te nemen dan te verminderen. De tijdsdruk neemt toe. Het gevreesde no-deal scenario is nog steeds niet van tafel, terwijl de Britten en de EU dat toch niet willen en er vandaag een nieuw voorstel voor uitstel tot 30 juni is ingediend. We rekenen er op dat dit uitstel wordt verleend. Maar zeker weten doen we dat niet. De onzekerheid duurt voor. Wat staat de visserij te wachten?

Onder het motto 'hope for the best, prepare for the worst' worden momenteel samen met het Ministerie van LNV de puntjes op de 'i' gezet van een plan van aanpak om iedereen zo snel mogelijk na het vertrek van de Britten uit de EU duidelijkheid te verschaffen wat dit voor zijn of haar bedrijf betekent. Alles is erop gericht de onvermijdelijke schade van een Brexit voor de sector zo veel mogelijk te beperken.

Het ministerie van LNV heeft in dat kader toegezegd om als het zo ver is tijdig een brief met daarin een vlootinstructie naar alle NL-vissersvaartuigen te sturen. In die brief gaat uitgelegd worden wat wel en wat niet mogelijk is. We rekenen eigenlijk allemaal op het zegevieren van het gezonde verstand en een vlotte en soepele overgang. Zolang er geen afspraken zijn blijft de no-deal, die niemand wil, een optie. 

Toegang

Om, wanneer er geen overgangsperiode komt, toch in Brits water te mogen vissen, moet er een vismachtiging worden afgegeven zoals dat ook gebeurt voor de Noorse Zone. Daar zijn we op voorbereid. Er is een lijst met vaartuigen opgesteld die direct na Brexit belang hebben bij toegang tot Brits water. De aanvraag van een vismachtiging voor deze vaartuigen zal, als dat nodig is, zo snel mogelijk worden gedaan door de Europese Commissie bij de Britse overheid. Alles staat daarvoor in Brussel en in Den Haag in de startblokken. Hiermee blijft de periode dat er geen toegang is tot Brits water zo kort mogelijk. Maar nogmaals, dat is alleen bij no-deal en zonder overgangsperiode.

Voor degenen wiens schip nu niet is meegenomen in de lijst met vaartuigen is ons vanuit de NL-overheid verzekerd dat een toekomstige aanvraag zo snel mogelijk doorgeleid zal worden naar de Europese Commissie. Het is dus niet zo dat zij uitgesloten zijn van toegang tot Brits water om in de toekomst te gaan vissen. Wel is het noodzakelijk om een IMO-nummer te hebben. De aanvraag van een IMO-nummer is gratis, maar de behandeling kan wel even duren.

Aanlanden vis

Voor de aanlanding van vis geldt de ‘Country-of-Origine-rule’. Dit betekent dat de vlag van het vaartuig leidend is in de bepaling van het aanlandregime. Vis gevangen in VK-wateren door een EU-gevlagd vaartuig wordt bij de aanlanding behandeld als EU-vis. Daar verandert dus niks voor onze NL gevlagde vaartuigen. Bij een soepele overgang, zachte Brexit, verandert ook voor VK gevlagde schepen voorlopig niets. Maar er is een kans dat de  VK gevlagde schepen een vangstcertificaat overleggen wat de Britse overheid hen (snel bij no-deal en later bij een deal) zal moeten verstrekken.

Na Brexit (snel bij no-deal en later bij een deal) worden Brits-gevlagde schepen vaartuigen van een derde land. Dit betekent dat zij alleen mogen aanlanden in havens die daarvoor zijn aangewezen in de uitvoeringsregeling Zeevisvaart. VisNed heeft bij het ministerie en de andere partners gewezen op het belang van de juistheid van deze lijst. De havens van Den Helder en Delfzijl zijn hierin bijvoorbeeld niet opgenomen en de beschrijvingen van de exacte aanlandlocaties (in alle havens) is inmiddels verouderd. Wij gaan er vanuit dat dit tijdig geregeld wordt.

Nieuwsflash

Als er dringende ontwikkelingen zijn  in de komende periode zullen we een extra VisNed nieuwsbrief uitbrengen, met daarin de actuele en praktische informatie.

Toekomst

Deal of no-deal, het politieke Brexit spel zal door gaan. Want er zal vorm gegeven moeten worden aan de toekomstige relatie. En daarvoor zijn de messen geslepen. De Britten zijn gebrand op groei van hun aandeel in de TAC's. Zoals de afgelopen maanden hebben bewezen, zijn we ook in dit proces afhankelijk van de bereidwilligheid en daadkracht van de Britse overheid/politiek. Maar ook van de alertheid en bereidheid voor de sector te vechten in Nederland en Europa. Er moet voor worden gewaakt dat het politiek-handjeklap wordt, waarbij de visserij als wisselgeld wordt gebruikt of het kind van de rekening wordt. Daarom blijven wij vanuit VisNed samen met onze partners in de European Fisheries Alliance (EUFA) superscherp op dit dossier.

Vragen?

De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Mocht u vragen hebben, dan is Nathanaël Middelkoop (nmiddelkoop@visned.nl/0527-684141) eerste aanspreekpunt in het VisNed team. Hij zal proberen uw vragen te beantwoorden of deze verder door te geleiden naar de juiste persoon of instantie.