Nog steeds geen zicht op overeenkomst met VK

De bilaterale onderhandelingen tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) verlopen nog steeds moeizaam. Ondanks dat zelfs op het hoogste politieke nivuea met elkaar gesproken wordt is een overeenkomst nog ver weg.

Sinds de start van de gesprekken om tot vaststelling van de gezamenlijk beheerde TAC’s en quota te komen zijn inmiddels meer dan 100 dagen verstreken. De onderwerpen waarover de EU en het VK van mening verschillen zijn nog steeds dezelfde:

  • De industrievisserij voor vismeel in Engelse wateren waarbij het VK aangegeven heeft dat zij deze visserij willen stoppen. Deze visserij wordt hoofdzakelijk gedaan door Deense vissers. De EU, zowel lidstaten als Europese Commissie, staan verenigd in hun verzet tegen deze actie van het VK.
  • Afspraken over het optuigen van een ruilmechanisme tussen het VK en individuele lidstaten, waarbij de lidstaat die vis beschikbaar stelt ook de ontvangende partij is van de tegenprestatie.
  • Regulering van de visserij op ongequoteerde soorten waarbij de jaren 2012 – 2016 als basis moeten dienen.
  • Afspraken over de zgn. voetnoten, dat zijn afspraken over flexibiliteit van gebruik van bepaalde quota in verschillende gebieden. Bijvoorbeeld hoeveel makreel uit de Noordzee er ook ten westen van Schotland opgevist mag worden en visa versa.

In onze vorige nieuwsbrief hebben we gedetailleerde informatie gegeven over de stand van zaken rond deze onderwerpen. Uit verkregen informatie is duidelijk geworden dat op ambtelijk niveau partijen veel dichter tot elkaar zijn gekomen.

Maar, ondanks dat de afgelopen weken ook meerdere keren op het hoogste politieke niveau tussen Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius en de Engelse minister voor visserij George Eustice over deze visserijovereenkomst gesproken is, heeft dat niet geleid tot een doorbraak.

Met name op het punt van de ruilen wordt de druk steeds groter, aan beide kanten is de noodzaak hoog om van bepaalde quota via internationale ruilen extra vangstrechten te verwerven.

Het zou voor beide partijen van groot belang zijn als er op korte termijn een deal gesloten wordt, immers aan beide kanten van de Noordzee en het Kanaal moeten we verder met elkaar. Het zou een heel slecht signaal zijn als de EU en het VK er bij deze eerste bilaterale onderhandelingen over het beheer van visbestanden er niet in slagen een overeenkomst te sluiten.

Geen deal VK - Noorwegen

Voor het VK is het kennelijk allemaal heel nieuw en ook positiebepaling niet gemakkelijk, want zij slagen er ook niet in met andere partijen een overeenkomst te sluiten.

Voor veel Britse vissers begint zich zo langzamerhand een drama te ontwikkelen want gisteravond werd bekend dat de onderhandelingen over een visserijdeal tussen het VK en Noorwegen afgebroken zijn en dat hierbij aangegeven is dat er dit jaar ook geen deal tot stand zal komen. Met name de Britse eisen op pelagisch gebied waren onacceptabel. Waarschijnlijk worden er nu door de afzonderlijke partijen Quota aangepast, het maakt de chaos alleen maar groter.

Dit heeft uiteraard grote gevolgen want Noorse en Britse vissers mogen dit jaar niet in elkaars wateren vissen. Dit geldt voor alle vloten, ook voor de vlagkotters die graag in de Noorse zone op schol willen gaan vissen. Maar bijvoorbeeld ook voor de Schotse vissers op rondvis die sinds jaar en dag een groot gedeelte van hun besomming uit de Noorse zone halen.

De Britse koepel van visserijorganisaties, NFFO, heeft om een spoedoverleg met de minister gevraagd voor opheldering over het mislukken van de onderhandelingen en over financiële compensatie.