Uitbreiding aantal aangewezen Brexit-havens

Sinds de Brexit op 1 januari jl. mogen Engelse (vlag)kotters alleen binnenkomen in daartoe aangewezen havens. Het gaat hierbij in Nederland om een beperkt aantal havens, waardoor met name werven en scheepsfabrieken in de knel kwamen, omdat er beperkingen golden voor de toegang tot de haven. Een gezamenlijke actie van diverse instanties, waaronder VisNed, heeft er toe geleid dat binnenkort het aantal aangewezen havens uitgebreid wordt.

Vanaf 1 januari waren alleen Vlissingen, IJmuiden, Harlingen, Eemshaven en Scheveningen toegankelijk voor Britse vissersvaartuigen. Dit betekende dat voor reparatie of onderhoud het onmogelijk was om naar bijvoorbeeld Den Helder, Stellendam of een andere visserijhaven te varen. 

Vanuit de betrokken instanties en bedrijven is aan LNV/RVO/NVWA verzocht om het aantal aangewezen havens uit te breiden. Uiteindelijk zijn er zelfs Kamervragen gesteld aan de minister van LNV. 

Vorige week kwam het bericht dat het Ministerie de andere havens aan gaat wijzen om binnen te kunnen lopen. Hiertoe wordt de Uitvoeringsregeling Zeevisserij gewijzigd. VisNed is erkentelijk voor eenieder die zich ingezet heeft om dit te realiseren.

Totdat de toegezegde aanpassing van de Uitvoeringsregeling Zeevisserij in werking treedt, kan er voor Brits gevlagde vissersschepen die in de tussenliggende periode naar de werf komen een ontheffing worden aangevraagd bij RVO, de procedure hiervoor is als volgt:

 • De werf kan een mail sturen naar vr@rvo.nl tav mevr. Verlaan en vragen om een ontheffing zodat het Brits gevlagde schip de haven in mag, de ontheffing moet per schip worden aangevraagd. In de mail met het verzoek tot ontheffing moet de volgende informatie zijn opgenomen:
  • Werf en haven die bezocht gaat worden
  • Periode dat het schip naar de werf komt
  • Visserijnummer en naam van het schip
  • Eigenaar van het schip met contactinformatie (e-mail en telefoonnummer)
 • Voordat het schip naar de haven van de werf komt loopt het een aangewezen haven (Vlissingen, IJmuiden, Harlingen, Eemshaven, Scheveningen of Velsen) binnen voor controle door de NVWA
 • Nadat de NVWA het schip heeft gecontroleerd kan het schip doorvaren naar de haven waar de werf is gevestigd

Dat eerst een aangewezen haven moet worden bezocht is niet optimaal, maar met deze tijdelijke procedure kunnen Brits gevlagde vissersschepen in elk geval de komende periode de onderhoudshavens bezoeken zonder een waarschuwing/boete te krijgen.