Contouren van saneringsregeling steeds duidelijker

Het Ministerie van LNV voert overleg met de Europese Commissie over een concept voor een saneringsregeling, die gefinancierd wordt uit Brexit gelden. Ook wordt in het kader van de Garnalenvisie gesproken over een regeling voor de garnalenvloot (GK en GV). Het streven is om in het vierde kwartaal van 2021 de Brusselse goedkeuring te krijgen.

Nadat de goedgekeurde saneringsregeling is gepubliceerd kan een aanvraag worden gedaan. Er wordt gestreefd naar een openstelling begin 2022. De schepen voor wie de sanering is aangevraagd, zullen dan  in de loop van 2022 uit de vaart genomen en gesloopt moeten worden, waarna de financiĆ«le betaling gedaan kan worden.

Over de hoogte van de bedragen heeft LNV nog geen mededeling gedaan, dat moet eerst met de Europese Commissie besproken worden. Ook hierover is in oktober een vervolgoverleg en via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte.