Brexit... en nu verder

Het verbieden van puls in Engelse wateren was een trap na, die door de Britse premier Boris Johnson zelfs op televisie als een groot winstpunt werd gepresenteerd. Ondertussen schreeuwt ook de Britse visserij van ‘Brexitverraad’ en eist over 5 jaar een reparatie van het grote onrecht wat hen zou zijn aangedaan. Brexit heeft voor ons weinig goeds in petto de komende jaren.

De economische klap van Brexit is enorm, maar de politieke dreun is misschien nog wel groter. Ondanks alles is visserij gewoon wisselgeld gebleken in het politieke eindspel. Het is weer een klap in een vervelende serie: de onwerkbare aanlandplicht, het pulsverbod, Wind op Zee, Natura 2000 en nu Brexit. 

Allemaal politieke besluiten, die het gevoel geven dat we als sector verweesd zijn. De sociaaleconomische belangen van familiebedrijven en visserijgemeenschappen doen er wel in teksten toe, maar niet in besluiten, waar uiteindelijk het Bruto Nationaal Product de doorslag geeft.

Europese steun voor gedupeerden

Ondertussen moeten we verder. Met minister Schouten is veel overleg geweest de afgelopen weken; zij zal in haar overleg met haar Europese collega’s in gesprek moeten over de (compensatie van) de gevolgen van Brexit, te beginnen met quota flexibiliteit tussen jaren. Ongebruikte vangstrechten moeten meegenomen kunnen worden.

Daarnaast moet het steunpakket voor Brexit groot genoeg zijn en gebruikt worden om schade te compenseren en zal dus toegekend moeten worden aan die landen die de meeste schade van Brexit hebben, waar Nederland een belangrijke speler in is.

Complimenten voor RVO en PO's

Ook is er bij LNV en RVO op ambtelijk niveau intensief Brexit-overleg, samen bereiden we ons al twee jaar voor op de Brexit. Die voorbereiding heeft zijn vruchten afgeworpen. De toestemming voor toegang tot het Britse water werd op Oudejaarsavond verleend en op Nieuwjaarsdag verstuurde RVO de benodigde officiële vismachtigingen al. Daarvoor alle hulde aan de RVO medewerkers en ook aan onze eigen PO medewerkers die in de voorbereiding een cruciale rol speelden.

En nu?

De Brexit deal is op het laatste moment gesloten en de afgelopen dagen zijn er nog veel onduidelijkheden opgehelderd, hoewel er ook nog details uitgewerkt moeten worden.

Deze week is het technische overleg over de details opgepakt. We zullen de komende tijd nog geregeld tegen vragen en complicaties aanlopen, schroom niet om contact op te nemen met uw PO of VisNed secretariaat bij twijfel of problemen.

Ook zullen we, gezien de vijandige toon, nu al moeten beginnen met het nadenken over de onderhandelingen over 5 jaar, wanneer deze deal tot een eind komt.