Gebruik Belgisch paneel oplossing in Engelse wateren

In een vorige nieuwsbrief hebben wij moeten melden dat Nederlandse boomkorkotters die in Britse wateren vissen verplicht worden om ondermaatse schol aan boord te houden omdat de uitzondering aanlandplicht niet erkend wordt. Recent heeft de Engelse inspectiedienst het Belgisch paneel geaccepteerd, bij gebruik hiervan mag ondermaatse tong en schol gediscard worden.

Onlangs bleek weer dat het Verenigd Koninkrijk (VK) zich laat gelden als een “independent coastal state” dat eigenstandig afwijkende technische maatregelen afkondigt.

Zo werd de uitzondering voor het aan boord moeten houden van ondermaatse schol omdat Nederland een FDF-pilotprogramma toepast niet door de Engelse erkend. In Britse wateren geldt dat ondermaatse schol gediscard mag blijven worden als gebruik gemaakt wordt van een flip-up rope of benthos release panel.

VisNed heeft contact opgenomen met de MMO of het in de boomkorvisserij bekende Belgische paneel gebruikt mag worden als benthos release panel. Vorige week kreeg VisNed hierop een positieve reactie.

Het Belgisch paneel moet al in de BT2-vloot (boomkor 80 - 119 mm) toegepast worden als gebruik gemaakt wordt van de uitzondering om ondermaatse tong te mogen blijven discarden. In Engelse wateren zorgt gebruik van het Belgisch paneel er nu ook voor dat ondermaatse schol terug gegooid mag worden.

De technische beschrijving van het Belgische paneel luidt; paneel van tenminste 3 meter lengte van ruitvormige mazen, maaswijdte 120 mm tussen de knopen en gesitueerd in het achtereind voor de kuil.

Samenvatting

In EU-wateren geldt voor NL-boomkorvaartuigen de uitzondering voor het aan boord moeten houden van ondermaatse schol omdat Nederland deelneemt aan FDF-pilot. Uitzondering ondermaatse tong geldt alleen als Belgisch paneel gebruikt wordt.

In Britse wateren geldt voor NL-boomkorvaartuigen alleen uitzondering aan boord houden ondermaatse tong en schol bij gebruik Belgisch paneel. In alle gevallen geldt dat teruggegooide hoeveelheden in het logboek genoteerd te worden.

Indien het Belgisch paneel niet gebruikt wordt mag ondermaatse tong en schol niet terug gegooid worden, moet deze opgeslagen en genoteerd worden als BMS in het logboek.

Engelse boomkorkotters moeten in eigen wateren ook gebruik maken van het Belgisch paneel om ondermaatse tong en schol terug te kunnen zetten. In EU-wateren zouden deze kotters ondermaatse schol aan boord moeten houden.

Indien er vragen zijn over deze Technische maatregelen of in algemene zin kan contact opgenomen worden met Geert Meun; gmeun@visned.nl