Brexit kan nog alle kanten op, ook de goede

Door de situatie rond de Brexit lijkt het Verenigd Koninkrijk in een toestand van  Radeloos, Redeloos en Reddeloos te belanden, waarbij de visserij naar de achtergrond lijkt te verdwijnen.

Vlak voor de vakantie waren het nog drukke tijden voor onze European Fisheries Alliance (EUFA), de koepelorganisatie met vertegenwoordiging uit 9 Europese Visserijlanden die de Brexit belangen behartigen. De Ierse regering organiseerde eind juli een Blue Economy Summit in Galway, waar ook aan Pim Visser was gevraagd om, als EAPO-voorzitter, de visie van de sector op Brexit toe te lichten.

Visserij is onderdeel van een economisch totaalpakket en mag niet in isolatie bezien worden, ondanks alle (holle) retoriek hierover van Britse zijde. Daarom kwamen de EUFA-leden in juli in Brussel bijeen om te werken aan een gezamenlijke Position-paper die we deelden met de lidstaten. Om herhalend te benadrukken dat het over visserij ingenomen standpunt (toegang tot de visgronden moet gekoppeld blijven aan toegang tot de markt) voor ons het enige juiste is.

De holle Britse retoriek over visserij, ‘taking back control in our waters’ en ‘sea of opportunities’ komt uit een diep verdeeld land. Twee ministers stapten op omdat ze het plan van de regering over de toekomstige relatie met de EU veel te ver vonden gaan. Anderen vonden het weer niet ver genoeg gaan. De oppositie is enorm verdeeld en het volk in verwarring. In 1672 was Nederland radeloos, redeloos en reddeloos; een karakterisering die nu voluit op de Verenigd Koninkrijk van toepassing lijkt.

Visserij verdwijnt naar de achtergrond
In de Brexit discussie draait het nu om de Noord-Ierse grens en de manier waarop de toekomstige relatie er uitziet. Het Verenigd Koninkrijk  doet allerlei voorstellen, maar de Europese Unie houdt keihard vast aan haar principes en zegt 'nee' tegen het gedraai en de poging tot handjeklap van de Britten. De vissers, die aan het begin zo heldhaftig de Theems op stoomden en uit gestolen Nederlandse viskisten vis in de Theems gooiden, zijn ondertussen van de voorpagina van de kranten verdwenen. Beetje uit beeld zelfs.

Vanuit de EUFA zorgen we er echter voor dat ons EU visserijbelang zo goed mogelijk wordt onderbouwd blijft worden. Dus verstandig beredeneerd en met betrouwbare gegevens, zodat ons verhaal in Brussel en de hoofdsteden van EU-lidstaten in alle hektiek gehoord blijft.

Meer over Brexit in een uitgebreide column van de hand van Pim Visser in Visserijnieuws van volgende  week.