Opnieuw verwarring over regels in Brits water

Nederlandse boomkorkotters die in Britse wateren vissen zijn de afgelopen weken opnieuw onaangenaam in aanraking gekomen met de Engelse inspectie, wat heeft geleid tot officiële waarschuwingen. Gisteren bleek dat het Verenigd Koninkrijk (VK) eenzijdig en zonder aankondiging vooraf de regels rond de aanlandplicht heeft gewijzigd.

Sinds begin dit jaar is Brexit werkelijkheid geworden en laat het Verenigd Koninkrijk (VK) zich gelden als een “independent coastal state” dat jurisdictie voert over de eigen wateren.

Hoewel er tussen de EU en het VK afspraken zijn vastgelegd blijkt laatstgenoemde de afgelopen maanden regelmatig eigen regels toe te passen. Nu kwam er weer discussie over de uitzondering aanlandplicht voor schol als gevist wordt met boomkor in de maaswijdtecategorie BT 2 (80-119 mm).

Dankzij deelname van leden van VisNed aan het FDF-programma kan de Nederlandse BT2 vloot (boomkor 80-119 mm) gebruik maken van de uitzondering op basis van hoge overleving waarbij ondermaatse schol terug gezet kan worden.

In de Britse regels stond tot gisteren de volgende tekst waarmee erkend werd dat Nederlandse vissers gebruik zouden kunnen maken van deze uitzondering:

Exemption high survival: Plaice (PLE) below the minimum size of 27cm in area IIa and IV:

Cod-end mesh size of 80mm to 119mm beam trawls (BT2), if the plaice is caught:

a) With gears equipped with the flip-up rope or Benthos release panel (BRP) and caught by vessels with an engine power of more than 221kW

Or

b) By the vessels of Member states implementing the roadmap for the Fully Documented Fisheries.

Dit laatste was dus van toepassing voor Nederlandse bokkers en waren de officiële waarschuwingen uitgedeeld door Engelse inspectievaartuigen indien geen schol BMS aan boord was, onterecht.

De kwestie was inmiddels aangekaart bij de Engelse MMO, het ministerie van LNV en DG Mare van de Europese Commissie.

Gisteren kwam er duidelijkheid in zoverre dat bericht van de MMO (Engelse NVWA) werd ontvangen dat de uitzondering “implementatie FDF” was geschrapt.

Dit betekent dat in Engelse wateren door de boomkor alleen nog gebruik gemaakt kan worden van de uitzondering ondermaatse schol indien gebruik gemaakt wordt van één van de Technische maatregelen “flip-up rope” of “benthos release panel”.

Van beide zaken wordt geen nauwkeurige beschrijving gegeven maar de flip-up rope is het beste te vergelijken met een stenen-schot-vistuig en het benthos release panel met het Belgische paneel (paneel van tenminste 3 meter en 120 mm in onderkant achtereind voor de kuil).

Bij geen gebruik hiervan geldt dus de verplichting dat ondermaatse schol aan boord moet blijven en in het E-logboek geregistreerd wordt als schol BMS. In de schippersapp hebben wij de pragmatische oplossing hiervoor gecommuniceerd.

Engelse vlagkotters

Boomkorkotters onder Engelse of Schotse vlag moeten, om gevrijwaard te worden van de verplichting om ondermaatse schol aan boord te houden, de technische voorziening zoals hierboven aangegeven gebruiken; flip-up rope of benthos release panel.

Indien er vragen zijn over deze Technische maatregelen of in algemene zin kan contact opgenomen worden met Geert Meun; gmeun@visned.nl