Schade Brexit ongelijkmatig verdeeld over EU vloot

De goede voorbereiding op de Brexit heeft zijn vruchten afgeworpen en er zijn relatief weinig incidenten geweest in januari. Dat is in andere sectoren wel anders. Het VK heeft zich echter intussen wel als onafhankelijke staat gemanifesteerd. Vanuit Brussel zijn de voorstellen binnen voor de besteding van de ‘Brexit Aanpassingsgelden’. Daarover wordt veel overlegd met het Ministerie van LNV.

De kottervloot verliest door de Brexit in ieder geval 13,3% van het Tong quotum. VisNed heeft aan LNV gesuggereerd om varende vissers in staat te stellen hun quotum weer aan te vullen door hen te compenseren voor het aankopen van vangstrechten.

Er moet een compensatie voor gedupeerde varende leden plaatsvinden, zeker ook omdat de vissers die nooit in Engelse wateren vissen ook worden gekort.

Staatssteunregels zijn in dezen belemmerend. Deze regels moeten verruimd worden, daarom hebben we voorgesteld dat die regels worden toegepast op dezelfde manier als bij de COVID-19 maatregelen gebeurt.

Volgens onze inschatting kunnen alle vissers dan weer op het niveau van vangstrechten van voor Brexit komen. Onze Europarlementariërs hebben we gevraagd die wens nadrukkelijk in te brengen in het EP debat.

Schade niet gelijkmatig verdeeld

VisNed heeft, samen met de EUFA collega’s, de afspraken in het grootste detail geanalyseerd met een model waarin de consequenties van de afspraken per vissoort en per gebied en per land in beeld zijn gebracht. Daaruit komt naar voren dat het VK op jaarbasis € 186 miljoen aan besomming er bij heeft gekregen.

De scheve verdeling over landen en visserijen wordt met het gebruikte model ook pijnlijk zichtbaar. Een scheve verdeling van de pijn is een kans om een wig te drijven tussen de EUFA landen, wat alleen maar verliezers zou opleveren.

Het model biedt een stevige feitenbasis voor het gesprek over de manier waarop de EU vloot (en dus ook onze NL vloot) ondersteund kan worden bij het aanpassen aan een situatie waarin jaarlijks voor bijna € 200 miljoen minder aan vis mag worden aangevoerd.

Dat gesprek moeten we in de EU samen met onze collega’s voeren, want, we herhalen het nog maar eens, het gevaar van verdeel en heers ligt op de loer.

Toestemming Britse wateren

In de dagelijkse visserijpraktijk zijn er nog steeds wat losse eindjes rondom de toestemming om in Brits water te varen. Een aantal schepen had opnieuw een tijdelijke toestemming gekregen. Naar verwachting zullen ook die schepen echter komende week hun definitieve vergunning voor de Britse wateren voor de rest van het jaar ontvangen.