Sector en Ministerie overleggen over besteding Brexit gelden

Het Ministerie van LNV maakt in vliegende vaart plannen voor besteding van de Brexit gelden. Deze week was daarover weer een overleg. Er komt geld maar om het te kunnen besteden moet aan veel voorwaarden worden voldaan.

Dat de Brexit grote schade heeft veroorzaakt staat buiten kijf. Maar om die schade vergoed te krijgen moet die schade aangetoond worden en aan voorwaarden worden voldaan. De schade van Brexit is in te delen in korte termijn en lange termijn schade.

Bij korte termijn schade gaat het over verminderde vismogelijkheden vanwege nieuwe eisen die het Verenigd Koninkrijk stelt ten opzichte van vorig jaar, toen het VK nog lid van de Europese Unie was. Met LNV maken de visserijorganisaties een inventarisatie en hangen daar een prijskaartje aan, er moet wel een goede onderbouwing komen.

Als dat werk is afgerond en de berekeningen zijn geaccepteerd, dan wordt het in regelingen gegoten en kunnen vissers (in het najaar) een aanvraag doen. De PO’s zorgen dat alle in aanmerking komende leden geïnformeerd worden.

De echt grote schade ontstaat natuurlijk op de lange termijn, omdat er vangstmogelijkheden zijn afgenomen. Bij de kotters springt daarbij de overdracht van tongquotum naar het VK in het oog, bij de pelagische reders gaat het om grote hoeveelheden makreelquotum.

Die overdrachten kunnen niet gecompenseerd worden met het aanvullen van het quotum met het deel wat afgepakt is. Maar omdat de vloot in evenwicht moet blijven met de quota wordt de mogelijkheid tot een saneringsronde verkend. Vanuit LNV worden daarover intensieve gesprekken met de Europese Commissie gevoerd.

VisNed overlegt intensief met LNV om hen van zoveel mogelijk informatie te voorzien, waardoor ze hun argumenten tegenover de Europese Commissie nog beter kunnen onderbouwen. Naar verwachting zou een saneringsregeling in het najaar kunnen worden afgekondigd en opengesteld.

Over de details van die regeling wordt nu nog intensief overleg gepleegd. Er wordt aan gewerkt om nog voor de zomervakantie eerste concepten van de regeling op papier te hebben. Dat is nodig, want de tijd dringt. De sector verliest nu elke week geld en dat moet stoppen. Ook hier wordt informatie vanuit VisNed met de leden PO’s gedeeld zodra die informatie beschikbaar is.