No Deal Brexit nog steeds goed mogelijk

We moeten ons echt voorbereiden op een No Deal, aldus de teneur tijdens de 9e Brexit bijeenkomst bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV). Voor Nederlandse kotters is de sluiting van de Britse viswateren op 30 maart 2019 om 00.00 uur niet ondenkbeeldig. Voor de Brits gevlagde kotters heeft een No Deal impact op alle aanlandingen vanaf datzelfde tijdstip. VisNed volgt dit dossier nauwgezet en houdt de leden actueel geinformeerd.

LNV is duidelijk, een No Deal Brexit is niet onwaarschijnlijk. Eenzelfde boodschap had de Britse overheid eerder deze week voor haar vissers en visverwerkers. De EU gaat vanaf het allereerste moment, dus vanaf 30 maart 0:00 uur (als er sprake is van No Deal) de goederenstromen uit het VK behandelen als “een derde land’, met alle consequenties van dien.

Cruciale weken

Komende week zijn er in het Britse parlement stemmingen op 12, 13 en 14 maart. Deze stemmingen bepalen of er sprake zal zijn van een No Deal scenario of dat er toch afspraken gemaakt worden, maar het kan nog alle kanten op. Het Brexit overleg met LNV sluit op deze cruciale momenten aan, zodat we optimaal zijn voorbereid en de meest actuele stand van zaken kunnen bespreken. LNV is vanuit de sector ook van informatie voorzien over de te verwachte gevolgen in Het Kanaal, de Zuidelijkste Noordzee en op de Engelse Banken. LNV een compensatieregeling voor  visserijbedrijven die worden getroffen door een No Deal scenario in voorbereiding, ook hier schuift VisNed aan.

Veel informatie

VisNed staat continu in nauw contact met het Ministerie van LNV, het Britse Defra, de Britse MMO, de NVWA, de Douane en de Belastingdienst. Hoewel het, gezien de onzekerheid, niet eenvoudig is om in te spelen op Brexit, is het wel van groot belang om voorbereidingen te treffen. De meest actuele informatie is via VisNed beschikbaar en ondernemers met vragen zijn uiteraard welkom. 

Contact

Vissers die meer informatie nodig hebben, willen wij dringend verzoeken om contact op te nemen met het VisNed secretariaat, waar Nathanael Middelkoop aanspreekpunt is nmiddelkoop@visned.nl.