VisNed pleit voor besteding Brexit gelden ten gunste van gedupeerde contingenthouders

Recentelijk kregen we een update van de gesprekken die het Ministerie van LNV met de Europese Commissie voert over de Brexit compensatie (BAR regeling). Wij benadrukten nogmaals dat het niet meer dan logisch is dat individuele vissers op de een of ander manier in staat gesteld worden om de afgepakte kilo’s contingent weer te verwerven. Daar wordt door VisNed samen met de Deense collega’s voor gestreden. Ook vertelde LNV ons over de voortgang van de concept-saneringsregeling.

De concepten voor een regeling om de vlootcapaciteit in een nieuw evenwicht te brengen na de Brexit lijken in Brussel positief te zijn ontvangen. Een punt van aandacht is wel dat er een relatie met Brexit moet zijn. De aan te melden schepen moeten daarom in de afgelopen jaren tenminste 20% van hun vangst in kilo’s hebben gerealiseerd met soorten waarvan de quota door de Brexit zijn veranderd.

In de praktijk is dat voor de kotters dus vooral met Tong, Tarbot en Griet, maar ook Wijting en kabeljauw. Hierover is nog overleg gaande met de Europese Commissie, maar het is zaak om van deze voorgestelde voorwaarde goede nota te nemen.

Er zijn volgens het ministerie ongeveer 10 grote kotters die problemen hebben met deze voorwaarde. Vanuit VisNed is gepleit om het 20% criterium in Euro's toe te passen omdat dit waarschijnlijk het voldoen aan bepalingen vergroot.

Het is al eerder gemeld, maar LNV heeft de verwachting herhaald dat de regeling in het eerste kwartaal van 2022 opengesteld kan gaan worden.

De saneringsregeling via de BAR-compensatie betekent dat vaartuigen die hoofdzakelijk op Noorse kreeft en/of garnalen vissen niet voldoen aan bovenomschreven criterium, niet in kilogrammen en niet in Euro's.

VisNed heeft aangegeven dat voor deze vissers een andere regeling moet komen omdat in de garnalensector de behoefte tot aanpassing van de vangstcapaciteit ook groot is. Er moet wel rekening mee gehouden worden dat, als deze regeling er al komt, dit nog wel een jaar kan duren.