Brexit bepalend voor najaarsonderhandelingen

De gevolgen van Brexit, de Green Deal en het NSAC advies over Biodiversiteit stonden op de agenda van de Noordzee Adviesraad (NSAC), naast de formele punten zoals werkgroep benoemingen, jaarcijfers en budgetten. Ook werden de werkgroepen opnieuw bemand. VisNed bepleitte nadrukkelijk dat BAR gelden (fonds uit Brussel voor compensatie gevolgen Brexit) gebruikt moeten kunnen worden om te compenseren voor quotumverlies.

De nieuwe directeur Noord-Atlantische regio van DG Mare, Fabrizio Donatello keek vooruit naar de najaarsonderhandelingen. Die gaan in oktober met het Verenigd Koninkrijk van start. En bijna parallel daaraan ook met Noorwegen. Daarbij zijn de wetenschappelijke adviezen leidend.

Dat voor de meeste bestanden de quota onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijken Noorwegen worden vastgesteld betekent ook dat de decemberraad van de Ministers veel minder bepalend zal zijn. Daar valt immers niet zo heel veel meer te onderhandelen, zeker niet als het om de Noordzee gaat.

Voor VisNed ligt de focus dan ook op de inbreng in de twee onderhandelingsrondes, EU-VK-Noorwegen en EU-VK.  Daarvan weten we nu al dat verwacht moet worden dat de ophoging van het tongquotum van dit jaar komend jaar weer ongedaan gemaakt zal worden, met daarboven de Brexit kortingen op het tongcontingent.

De regionale groep van lidstaten, de ‘Scheveningengroep’is altijd te gast om de Noordzee AC bij te praten. Dit keer Mandy Doddema van LNV, Nederland, is momenteel voorzitter van deze groep,

Ze vertelde over de uitwerking van de Brexit afspraken op weg naar quota voor 2022 en over de principe afspraak om de mogelijkheid te schrappen om met 40 mm maaswijdte gericht op inktvis te vissen.

Er is binnen de lidstaten ook een discussie over de interpretatie van het meerjarenplan Noordzee. Frankrijk wil dit kennelijk gebruiken om de visserijmogelijkheden voor Nederlandse vissers in Het Kanaal te beperken.

In een aparte vergadering sprak een Focusgroep van de NSAC over de aanlandplicht. Die is er inmiddels bijna tien jaar en hoognodig aan evaluatie toe. Daar gaat die focusgroep een advies over schrijven.

Vanuit VisNed brengen we daar onze praktische ervaring en de kennis en ervaring uit onze projecten in. VisNed is van mening dat deze onwerkbare aanlandplicht omgezet moet worden in een werkbare regeling.

In de uitvoeringsagenda aanlandplicht spreken we daarover ook met het Ministerie van LNV, wetenschappers en NGO’s. De verandering moet echter uit Europa komen.