Er komt een uit Brexit gefinancierde stilligregeling aan

Het Ministerie van LNV werkt aan diverse regelingen om het Brexit compensatiegeld te besteden. Er komt o.a. een stilligregeling, voor schepen die hun omzet voor meer dan 20% uit de door Brexit gekorte quota (bijv. tong) halen.

De voorwaarden van de regeling en de hoogte van de vergoeding is nog onderwerp van gesprek. De verwachting is dat het vooral om de vergoeding van vaste kostencomponenten zal gaan, qua bedragen zal het mogelijk in de buurt van de COVID-19 stilligregeling komen.

Er komt een regeling in de maak voor de jaren 2021, 2022 en 2023. De uitvoering wordt simpeler dan bij de COVID-19 stilligregeling. Wat ook simpeler wordt, is dat er 168 uur aaneengesloten wordt stilgelegen, op basis van VMS. Dus niet meer specifiek van zondag tm zaterdag, zoals bij de COVID-19 regeling.

De Brexit stilligregeling wordt eind dit jaar of begin volgend jaar gepubliceerd, met terugwerkende kracht. De eerste uitkering over 2021 kan dan in kwartaal 2 of 3 van 2022 verwacht worden.

VisNed heeft in oktober weer een overleg met LNV en dan wordt wellicht meer bekend.