Waddenfondsproject Green Shipping

Eén van de pijlers voor innovatie is uitstootvermindering, waarbij het doel is om te komen tot emissiearme visserij. Het Waddenfonds heeft middelen beschikbaar gesteld om ook voor de visserij op dit vlak innovatie te realiseren, hoewel hier niet te licht over gedacht moet worden, blijkt na een eerste bijeenkomst op 17 november jl.

Het Waddenfonds heeft in juli 2020 toegezegd een bijdrage te leveren aan vergroening van de scheepvaart op de Waddenzee, van veerboten tot visserij. De totale begroting voor het vierjarige Green Shipping project bedraagt € 26 miljoen, waarvan tweederde wordt bijgedragen vanuit het bedrijfsleven.

Het project is onderdeel van het Investeringskader Waddengebied (IKW) van de drie Waddenprovincies, een meerjarig programma om grote investeringen in de Waddenregio mogelijk te maken.

Ombouw en nieuwbouw

De afgelopen jaren zijn er diverse stappen gezet op het vlak van uitstootvermindering, in het grotere kottersegment zijn de MDV schepen hier een voorbeeld van.

Ook voor de garnalenvisserij zijn meerdere ontwerpen gemaakt, tot dusver is er in dit segment nog geen vloottransitie ingezet en blijven de ontwerpen op de plank liggen.

In het project Green Shipping zal gekeken worden naar de potentie voor ombouw van bestaande schepen en nieuwbouw van een mogelijk pilotschip, waarbij getest kan worden met nieuwe duurzame vormen van voorstuwing.

Er is in de eerste bijeenkomst gesproken over onder meer de toepassingsmogelijkheden van HVO, CNG, LNG en LBG en waterstof.

Logistiek

Eén van de complicaties van een nieuw soort brandstof is de logistiek. Kan je overal wel bunkeren, hoe wordt de nieuwe brandstof gewonnen en opgeslagen en is de regelgeving wel toereikend of juist beperkend?

Het lastige is dat er zoveel initiatieven zich nog relatief in de beginfase bevinden, dat het een grote gok is om ergens op in te zetten, niet zeker wetend of die brandstof ook echt de toekomst wordt. 

Waterstof

Vooral waterstof steekt in de media regelmatig de kop op, mede omdat (de Waddenprovincies) grote ambities op dit vlak hebben, al dan niet in combinatie met windenergie. Er is al onderzoek gedaan naar de potentie, maar de eerste ramingen komen uit op een investering van rond de 1,2 miljoen voor een garnalenkotter.

De vraag is wie dat kan en wil investeren in een Wadkotter op dit moment. Desalniettemin houden we vanuit de sector de ontwikkelingen in de gaten, deze volgen elkaar namelijk vrij snel op. Aansluiting bij (grotere) lopende projecten is daarbij van belang.