Nieuwe openstelling IPC en MIT regelingen

Het ministerie van LNV heeft bekend gemaakt dat in april twee openstellingen zullen plaatsvinden. De regeling voor MIT haalbaarheidsprojecten gaat op 20 april open en de regeling IPC Vis wordt op 1 april opgengesteld. Het gaat hier om regelingen die vallen onder de nationale innovatiemiddelen, deze stonden in 2019 en 2020 ook open voor de visserij.

IPC Vis

Via de IPC regeling kan een samenwerkingsverband, waarbij ten minste de helft van de aanvragers bestaat uit een visserijonderneming, subsidie aanvragen. Deze regeling staat open van 1 april tot en met 15 september 2021 en het totale budget hiervoor is € 1,1 mln. 

Een deelnemer krijgt 50% subsidie voor de kosten die onder deze subsidie vallen. Het maximale subsidiebedrag is € 125.000,- voor elke deelnemer, met een maximum van € 550.000,- per samenwerkingsverband. 

Ga voor meer informatie naar de site over de IPC regeling van RVO.

MIT Haalbaarheidsprojecten

Via deze regeling kunnen visserijondernemers subsidie aanvragen voor het onderzoeken van de haalbaarheid van innovaties. Deze regeling staat open van 20 april 2021 tot en met 9 september 2021. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 20.000,-. Voor meer informatie, zie de website van RVO MIT.