Community of Practice Noordzee2030: hoe verder

Elke paar maanden komen beleidsmakers, belangenbehartigers en ondernemers samen in het kader van de Community of Practice Noordzee2030. VisNed is hierbij betrokken vanuit het belang ten aanzien van de toekomst van activiteiten op de Noordzee. 

Een 'Community of Practice' (CoP) is een gemeenschap met een gezamenlijk doel of belang. Soms is het een zoeken naar het gemeenschappelijke belang en soms moet je constateren dat belangen niet in verhouding staan.

We hebben als sector te maken met een problematiek gekoppeld aan (nieuwe) ruimtelijke claims, onder meer van de windsector en de laatste tien jaar in toenemende mate van natuurbehoud en -bescherming. Naast de ruimte die partijen innemen, zijn er vraagtekens bij effect(iviteit) van deze activeiten op zee. 

Er wordt echter sinds een aantal jaar in Europees verband ingezet op 'Blue Growth', economische groei gekoppeld aan de zee. Dat betekent dat economische activiteit op zee wordt gestimuleerd, wat voordelen maar ook nadelen heeft.

Tijdens zo'n Community of Practice zie je de belangen soms sterk afwijken, de visserij, als bestaande sector, heeft belang bij het kunnen blijven uitvoeren van een activiteit met een solide verdienmodel. Andere sectoren hebben belang bij een verdienmodel. Daarmee is het in het kort wel afgedaan. 

Zeewierkweek, zonneparken op zee, vliegvelden op het water.... Daar we nu al discussies hebben over ruimtegebruik is het eigenlijk vreemd dat niemand op een gegeven moment zegt: "Jongens, stop. Dit is een matig idee, zonder verdienmodel en mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu, doen we gewoon even niet".

Het doorpolderen en openstaan voor iedereen met een leuk concept, zorgt ervoor dat je in een zaal een vreemde mix krijgt van partijen met een concreet belang en urgent probleem, en partijen zonder enig belang. Dit maakt dat het doel van een CoP verwatert. We zijn met RVO in goed contact over de toekomst van de CoP en hoe de CoP wat meer aan te laten sluiten op de verschillende urgentieniveaus en behoefte, zeker die van onze visserij.