Webinar voor Danish Export Organisatie vanwege COVID-19

De Deens export organisatie organiseerde voor bedrijven in de maritieme sector een netwerkbijeenkomst, waar VisNed was uitgenodigd om te vertellen over de ontwikkelingen in de Nederlandse aanvoersector. Hierin is samengewerkt tussen het VisNed team, Wageningen Economic Research en de Pelagische Reders en ook zou er aandacht zijn voor de relatie tussen Nederlandse en Deense visserijsector, bij Brexit en bij de visserij in Noordzee en Skagerrak. Het COVID-19 (Corona) virus gooide ook hier roet in het eten.

Kort na aankomst in Billund ging Denemarken op slot en werd de bijeenkomst afgeblazen. Hier bracht de techniek nog enige uitkomst, want er werd onmiddellijk een zgn. ‘Webinar’ georganiseerd.

Al pratend tegen een laptop werd de presentatie verzorgd, met ongeveer 20 mensen online mee luisterden en via de chatfunctie vragen stelden. Een voorbode van de manier van werken die nu, een paar dagen later, bijna gemeengoed is geworden. Omdat de presentatie ook is opgenomen, kon deze daarna opnieuw nog worden bekeken.

Samenwerking met de Denen laagdrempelig

Er is vanuit Denemarken veel belangstelling om mee te denken en mee te innoveren. Denemarken is een land wat qua aanpak en benadering relatief dicht bij Nederland staat, waardoor er laagdrempelig kan worden samengewerkt. Het project van automatische vangstregistratie waarin Wageningen Universiteit en VisNed samenwerken met het Deense Anchorlab is een mooi voorbeeld, maar ook onze intensieve samenwerking binnen de EUFA over Brexit en als Deense PO met VisNed zijn voorbeelden van goede samenwerking.