UITNODIGING: 2e bijeenkomst innovatiemiddelen visserij

Op 12 april vond de eerste bijeenkomst van het innovatieprogramma visserij plaats. Deze matchmaking bijeenkomst was gericht op het identificeren van zogeheten innovatiedomeinen, richtingen voor de besteding van innovatiegelden de komende jaren. Op zaterdag 29 juni van 10.00 -13.00 uur (inloop 09:30 uur) vindt de tweede bijeenkomst plaats. Deze wordt georganiseerd door het Ministerie van LNV, waarbij u als visserijondernemer van harte uitgenodigd bent. 

Tijdens deze tweede bijeenkomst zal concreet worden gemaakt op welke thema’s innovatie in de visserij zich de komende jaren kan gaan richten en zal verder worden gesproken over wat ontwikkeld moet worden voor een toekomstbestendige visserij. Er volgen pitches over innovaties en kansen voor de visserij en de mogelijkheden worden verkend om te komen tot samenwerking tussen vissers, wetenschappers en maritieme onderzoekers. 

Globaal programma:
• Inloop
• Introductie door LNV
• Uitleg NWO-programma innovatie voor visserij
• Resultaten 1e matchmakingbijeenkomst en vaststellen innovatiedomeinen
• Pitches over innovatie in de visserij
• Lunch Deze sessie vindt plaats in Hotel Apollo, Kennemerboulevard 250, 1976 EG IJmuiden. Om 10.00 uur start het programma, om 13.00 uur is er ter afsluiting een lunch.

Input vanuit de praktijk en inzicht in ervaringen, kansen en belemmeringen voor innovatie zijn van groot belang.

U kunt zich aanmelden per e-mail bij: b.g.fruneaux@minlnv.nl tot 24 juni 2019. Aanmelding kan ook via VisNed, neem hiervoor contact op met Sarah Verroen op sverroen@visned.nl of telefonisch 06 300 818 37.