ICES advies over innovatieve tuigen

Wanneer is iets innovatief? Wanneer mag je een innovatief idee testen in de praktijk en hoe beoordeel je de potentie van een innovatie? Dit zijn vragen waar de Europese Commissie mee worstelt, zij heeft daarom opdracht gegeven aan ICES om een definitie te ontwikkelen voor 'innovatieve tuigen' en in kaart te brengen wat er momenteel op het vlak van innovatie gebeurt en hoe deze zich verhouden tot impactvermindering op het mariene milieu.

Directe aanleiding voor deze vraag is gekoppeld aan de Technische Maatregelen, daar staat in dat innovatieve tuigen kunnen worden toegestaan, mits ze geen negatieve impact hebben op het mariene milieu. Maar wat is dan precies een innovatief tuig?

We hebben natuurlijk duidelijke voorbeelden zoals het pulstuig en diverse vormen van grids en meer recent het waterspray tuig, maar wanneer wordt een aanpassing een innovatie? Een innovatief tuig is door ICES gedefinieerd als een tuig (of onderdeel daarvan) wat significant afwijkt van de beschrijving in de huidige Technische Maatregelen en/of afwijkt van de gebruikelijke tuigen die in specifieke delen van de EU wateren worden gebruikt.

Opsomming innovatieve tuigen

Bij dit advies zit ook een lijst van 33 innovatieve tuigen, deze lijst is niet compleet maar wel een eerste aanzet. Opvallend is dat de tongpuls ontbreekt op de lijst, maar dat is gekoppeld aan het feit dat puls zeer uitgebreid is onderzocht (veel uitgebreider dan de andere innovatieve tuigen) en er eerder dit jaar een specifiek advies over puls is uitgebracht.

Uit dit advies blijkt duidelijk dat puls duurzamer is dan hetgeen zij vervangt. Uiteraard wordt alles in het werk gesteld om dit inzichtelijk te maken en op de juiste overlegtafels aan de orde te brengen, waarbij wij vanuit VisNed in afwachting van de procedure van het Europees Hof zijn. 

Succesvol innoveren heeft sociale component

Een ander belangrijk (nieuw) component in dit ICES advies is de erkenning dat 'impact' meer is dan een ecologische afweging, maar dat ook sociaaleconomische factoren van invloed zijn op innovatie in de visserij en het wel of niet succesvol zijn van een innovatief tuig. De lijst met innovatieve tuigen en hun impact, zal elke drie jaar worden ge├╝pdate door ICES, waarbij advies aan de Commissie wordt uitgebracht.

Het volledige advies is te lezen op de ICES website. Het beknopte advies (Engels) is ook online in te zien.