Overzichtsdocument OSW-Platform

De visserijsector heeft in samenwerking met onderzoekers verschillende Onderzoekssamenwerkingsprojecten (OSW) geïnitieerd die als doel hebben om de kennis van Data Limited Stocks (DLS) te verbeteren. Data Limited Stocks (DLS) zijn bestanden waarover in beperkte mate gegevens beschikbaar zijn.

Als centraal punt waar alle projecten en openstaande kennisvragen besproken worden is er het Onderzoekssamenwerkingsplatform (OSW-platform) opgericht. Over dit OSW-platform publiceren de projectpartners deze week een overzicht van VistIkHetMaar van alles wat zich binnen het platform afspeelt.

OSW-platform

In het OSW-platform organiseren we structureel een dialoog tussen de vier belangrijkste betrokken partijen in het visserijbeheer: de sector, de wetenschap, maatschappelijke organisaties en de overheid. 

Er wordt gesproken over de benodigde kennis voor duurzaam visserijbeheer, de gezamenlijke aanpak daarvan, de gezamenlijke communicatie en natuurlijk de voortgang en de resultaten van de onderzoekssamenwerkingsprojecten.

Stand van zaken projecten

Het overzichtsdocument geeft inzage in de doelstellingen van het OSW-platform. Ook laat het zien welke activiteiten en projecten door iedere partner uitgevoerd worden. We willen met dit overzicht een update geven over onze activiteiten. Bekijk het overzichtsdocument hier.

Partners

VisNed werkt in de OSW-projecten samen met de Nederlandse Vissersbond, Wageningen Marine Research, de Redersvereniging voor de Zeevisserij, ProSea en Stichting de Noordzee.

eu logo v2