Brede openstelling Waddenfonds

Het Waddenfonds heeft dit jaar een bedrag van € 8.000.000,- beschikbaar gesteld voor projecten die een duurzame en kwalitatieve impuls geven aan de ecologie en economie van het waddengebied. Van 3-12-2018 tot 18-01-2019 kan er een aanvraag worden ingediend en per project kan er maximaal €500.000,- worden toegekend.Ondernemers, stichtingen, verenigingen en lagere overheden kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Om de ecologie en economie van het waddengebied te verstevigen is het Waddenfonds opgericht. Het Waddenfonds wil door middel van een financiële impuls innovatie stimuleren die recht doen aan de doelen van het fonds. Het Waddenfonds hanteert een aantal kaders voor het beoordelen van subsidieaanvragen en voor het realiseren van de hoofddoelstellingen van het fonds. Het project waarmee u in aanmerking wilt komen voor subsidie moet passen binnen de doelstellingen van het Waddenfonds, namelijk:

  1. Het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het Waddengebied;
  2. Het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee;
  3. Een duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied en een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding ten aanzien van het Waddengebied;
  4. Het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het Waddengebied.

Onder deze doelen hangen acht thema's, waarvan één de duurzame visserij betreft. Kortweg gaat het hierbij om projecten die gericht zijn op duurzame visvangst in de Waddenzee, innovaties die leiden tot verbredinge en flexibilisering van de wadvisserij en aquacultuurproducten. Het project moet binnen het bestaande beleid van overheden passen, en daar een aanvulling op zijn. Verder moet het project een bovenlokaal karakter hebben en eigenlijk startklaar zijn om in aanmerking te komen. Een heldere start- en einddatum van het project is ook vereist.

Het is aan te bevelen tijdig contact op te nemen met een programmaregisseur van het Waddenfonds. Zij kunnen helpen bij de aanvraag en het schrijven van het projectplan. Uiteraard kunt u voor vragen en meer gedetailleerde informatie ook contact met het VisNed-secretariaat opnemen door te mailen naar: nmiddelkoop@visned.nl