Online consultatie EU GVB Technische Maatregelen

Tot en met maandag 15 februari bestond de mogelijkheid voor digitale inspraak op de evaluatie van de EU Verordening Technische Maatregelen, die in 2019 in werking is getreden. VisNed heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt, in nauwe samenspraak met EAPO en Europêche.

De herziene Verordening Technische Maatregelen is in 2019 in werking getreden, met als meest ingrijpende verandering het pulsverbod dat gefaseerd in Nederland wordt ingevoerd.

Het VisNed standpunt is bekend: het pulsverbod staat haaks op de doelen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid, namelijk een duurzaam beheer van visstanden, waar zowel de sociale, economische én ecologische component een rol in spelen. Uiteraard is er van de gelegenheid gebruik gemaakt om deze tegenstrijdigheid aan te kaarten. 

Daarnaast hebben we vanuit VisNed meegegeven dat de uitvoering van de aanlandplicht in de gemengde visserij tot onwerkbare situaties leidt.

Daarom zouden we graag zien dat de minimummaat voor schol wordt verlaagd, omdat dit oplossingen biedt in het kader van de aanlandplicht zonder dat dit grote biologische gevolgen heeft voor de instandhouding van de schol populatie, die er overigens goed voor staat net als vele andere bestanden.

Innovatieve tuigen en het ICES advies hieromtrent heeft een bijzondere plek in de consultatie, daar het ICES advies kaders stelt aan toekomstige ontwikkelingen. De socio-economische component van het succes van innovaties zou hier een betere plek in moeten krijgen, iets dat ICES zelf ook aanbeveelt.

Daarbij hebben we vanuit VisNed gepleit voor het rekening houden met verschuivende vispopulaties vanwege opwarming van het water, in relatie tot vangstmogelijkheden. Onderdeel hiervan is de wens om de tonggrens te verschuiven om zo meer ruimte te geven aan de tongvissers, daar de vis naar het Noorden wegtrekt.