Netinnovaties: wat kunnen we nog doen in negen maanden?

 

Over negen maanden zal de aanlandplicht volledig van kracht zijn. Hoe kunnen netinnovaties bijdragen aan het werkbaar maken van de aanlandplicht?

Vorige week vrijdag tijdens een bijeenkomst over de stand van zaken rondom de netinnovatie-projecten sprak Johan Nooitgedagt van de Vissersbond  over innovatie. “In negen maanden zijn er hele mooie dingen mogelijk, toch Brita?”

Ook het ministerie van LNV gaf tijdens de bijeenkomst uitleg. Een uitzondering op de aanlandplicht voor bepaalde soorten kan een deel van het probleem oplossen. Het aanvragen van een uitzondering op de aanlandplicht kan worden gedaan via een zogenaamd Joint Recommandation oftewel discardplan.

Maar, een uitzondering krijg je niet zomaar. Om zo’n aanvraag zo overtuigend mogelijk te maken, wordt er daarom vaak een pakket voorgesteld: de uitzondering wordt samen met een plan om ongewenste bijvangsten te verminderen of de overleving te verhogen voorgesteld. Innovatieve netten kunnen in zo’n pakket een belangrijke rol spelen!

Netinnovaties
Het afgelopen jaar is er veel geprobeerd. Ontsnappingspanelen, scheidingswanden en ga zo maar door. Met name voor de tongvisserij blijft het heel lastig om ondermaatse bijvangsten te verminderen zonder dat ook maatse tong wordt verloren. De focus zal zich nu richten op het scheiden van de tong uit de rest van de vangst, om zo te kunnen werken met verschillende maaswijdten. Het ministerie gaf aan dat Nederland internationaal goodwill heeft gecreëerd door zo actief bezig te zijn met netinnovaties. Platvis in beeld
In de afgelopen maanden is ook gebleken dat we veel kunnen leren van de filmbeelden die met verschillende GoPro’s in het net zijn gemaakt. Wat er eigenlijk in het net gebeurt en hoe de vis zich daar gedraagt is nuttige informatie als je netten slim wil aanpassen. Via de site van WMR kun je het project ‘Platvis in beeld’ volgen en enkele filmpjes bekijken: https://www.wur.nl/nl/project/Platvis-in-Beeld-1.htm Experimenteren
Pieke Molenaar (WMR) roept vissers op om mee te doen aan experimenten met innovatieve netten en ook zelf met ideeën te komen. Geïnteresseerde vissers en vissers met ideeën hierover kunnen zich melden bij Pieke (pieke.molenaar@wur.nl).