Uitnodiging workshop Catching Data

Op 27 november aanstaande wordt een online workshop georganiseerd over 'catching data', een project  dat dit jaar gestart is en een samenwerking is tussen VisNed, Visveiling Insula Urk UA, en Wageningen Universiteit. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar om vanuit het project begin 2021 een systeem aan boord te laten plaatsen om proef te draaien.

Het project Catching Data organiseert het bundelen van gegevens aan boord, met twee doelen:

  1. Het bieden van inzicht voor de visserijbedrijven, denk aan vangsten gekoppeld aan (weers)omstandigheden, operationele technische gegevens zoals trekkracht, en vele andere zaken.
  2. Het ontsluiten van gegevens voor onderzoek.

Uitgangspunt is dat het visserijbedrijf de eigenaar is van de gegevens, en zelf bepaalt wie er gegevens mag gebruiken en onder welke voorwaarden. Uitgangspunt is ook dat de gegevensverzameling zoveel mogelijk volautomatisch verloopt. 

Een uitgelezen gelegenheid om te horen wat er mogelijk is, is de eerste workshop van het project op vrijdag 27 november van 13:30 tot 16:00 (online vanwege de COVID-19 maatregelen).

In deze eerste workshop wordt het systeem gepresenteerd, met de nadruk op de mogelijkheden voor het visserijbedrijf en voor het onderzoek. Op 11 december volgt een tweede workshop gericht op gegevensbescherming en voorwaarden voor gebruik. Belangrijke doelgroepen zijn schippers en eigenaren; u wordt bij deze van harte uitgenodigd om aan de workshops deel te nemen.

Meld u aan bij wvanbroekhoven@visned.nl, u krijgt dan in de week van de bijeenkomst de link om deel te nemen toegestuurd.

eu logo v2