Vistikhetmaar lanceert website over netinnovaties

Zolang de visserij bestaat worden er nieuwe netten ontwikkeld. De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar netinnovaties in verschillende visserijen. Wat is er de afgelopen jaren zoal getest en aan welke netinnovaties wordt momenteel nog gewerkt? Het kennisdossier netinnovaties, op de website van Vistikhetmaar, geeft een overzicht van allerlei ontwikkelde en geteste netten.

Naast een overzicht van ontwikkelde en geteste netinnovaties in Nederland, is er ook een overzicht van buitenlandse netinnovaties. Zo kan iedereen in Nederland makkelijk leren van alle ontwikkelingen binnen én buiten onze landsgrenzen. Het blijven innoveren is van belang om te komen tot oplossingen voor de huidige uitdagingen waar de sector voor staat.

Belang van innoveren

Momenteel is de aanlandplicht een belangrijke drijfveer voor innovaties met als doel het bevorderen van de selectiviteit. Op allerlei manieren zoekt men naar mogelijkheden om ongewenste bijvangst al in het water te voorkomen of om de ongewenste bijvangst uit het net te laten ontsnappen. Dat is in het belang van de vis, maar ook van de visser. Schonere boxen besparen tijd en werk tijdens de vangstverwerking. En misschien komt dit ook de kwaliteit van de gevangen vis ten goede.

Andere drijfveren om met netinnovaties aan de slag te gaan zijn bijvoorbeeld het verbeteren van vangsten; het verlagen van weerstand/brandstofverbruik of het verhogen van de kwaliteit van de vangst.

Meer weten?

Binnen het kennisdossier is voor een aantal doelsoorten en vistechnieken onderwateropnames te vinden die een inkijkje geven in wat er in het net gebeurt. Meer weten over kennisdossier netinnovaties en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Ga dan naar www.vistikhetmaar.nl/dossiers/netinnovaties/ en volg Vistikhetmaar op Facebook en Twitter.