Proefnemingen met luchtdruk

Nieuwe methoden getest om platvis op te laten schrikken; met luchtdruk! 

De Nederlandse kottervloot staat bekend om het toepassen van innovaties. Voortdurend wordt er nagedacht welke nieuwe ontwikkelingen kunnen worden toegepast om de economische resultaten te verbeteren en tegelijkertijd verduurzaming te bewerkstelligen door het realiseren van meer selectiviteit. Op Urk en op Texel zijn ideeën ontwikkeld voor het toepassen van luchtdruk om vissen op te laten schrikken.

Deze week zijn in het Visserijinnovatiecentrum (VIC) te Stellendam testen gedaan met het door Jacob Nentjes en Kees Koffeman (UK 47 / ST 27) in samenwerking met de VCU uit Urk ontwikkelde concept dat door middel van een proefopstelling toegepast werd. Pieke Molenaar namens WMR is ook betrokken bij deze tests waarbij Johan Baaij van het VIC Stellendam zorg droeg voor het vastleggen van de data.

Doelstelling is om een eerste idee te krijgen hoe platvissen wel of niet reageren op een plotselinge waterverplaatsing door luchtdruk. Op dit moment is het uiteraard onmogelijk om al resultaten te verwachten of conclusies te trekken. De verschillende tests zijn via camera’s op beeld vastgelegd en na evaluatie hiervan zal bekeken worden welke vervolgstappen gedaan kunnen worden. Binnenkort zal in het VIC Stellendam ook proefnemingen plaats vinden van een op Texel ontwikkeld idee met gebruikmaking van luchtdruk.