Startbijeenkomst Noorse kreeftmonitoring OSW 2.0

Op vrijdag 1 maart vond de startbijeenkomst plaats van het dataverzamelingsprogramma Noorse kreeftmonitoring. Op de haven van Den Oever gingen de deelnemende schippers in gesprek met onderzoekers van Wageningen Marine Research en de begeleiders vanuit de visserijorganisaties, over het doel en de opzet van het onderzoek.

Ruben Verkempynck van Wageningen Marine Research gaf een toelichting over de huidige totstandkoming van de vangstadviezen voor Noorse kreeft. Voor de Nederlandse vissers zijn de gebieden het Botney Gut/Silverpit en Off Horns Reef van belang.

De adviezen over deze gebieden zijn enkel gebaseerd op aanlandingen en de marktbemonstering. De geringe hoeveelheid beschikbare data over het Noorse kreeftbestand maakt de vangstadviezen zeer onzeker. Er is weinig bekend over de bestanden van Noorse kreeft. Daarom wordt deze soort ook wel een Data-limited stock (DLS) soort genoemd wat voor Data Limited Stock staat oftewel gegevensarm bestand.

De Noorse kreeftmonitoring moet meer data opleveren over discards en de lengteverdeling van aanlandingen uit deze gebieden. De schippers en bemanningen van de N 350, BRA 2 en de NG 21 zullen hieraan meewerken. Voor het onderzoek is het van belang dat de deelnemers jaarrond op Noorse kreeft vissen omdat de onderzoeksreizen gedurende het hele jaar plaats gaan vinden.

De deelnemende schepen zullen op regelmatige basis een discardsmonster aanlanden, wat aan de wal wordt uitgezocht. Daarnaast wordt de bemanning gevraagd om bij twee trekken per onderzoekreis van 50 mannelijke en 50 vrouwelijke Noorse kreeften de lengte te meten.

Tijdens de startbijeenkomst vond een constructieve dialoog f overleg plaats waarbij schippers, bemanningsleden en wetenschappers kennis uitwisselden over de Noorse kreeft. ‘Ook na 20 jaar ervaring ermee, blijft het een mysterieuze soort’ aldus schipper Pieter Kraak van de BRA 2. Ook praktische zaken werden besproken, zoals de eerste ervaring van de N 350 met de weegsystemen waarbij de totale vangst gewogen werd. De het uiteindelijke weegsysteem zal bij al de drie de schepen geïnstalleerd gaan worden.

De Noorse kreeftmonitoring is onderdeel van het project Onderzoekssamenwerking 2.0 (OSW) waarbij de focus ligt op verzamelen van meer kennis over deze DLS soort. Ook de bedrijfssurvey tarbot/griet wordt binnen dit project uitgevoerd en richt zich op het verzamelen van meer informatie voor de bestandschatting van deze soorten. Onderzoekssamenwerking OSW 2.0 wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV), het is een gezamenlijk project van WMR, VisNed, NVB, RVZ, ProSea en Stichting de Noordzee. projecten logo efmzv