Visserij informatie nodig? Vistikhetmaar.nl!

VisNed is partner in het project Vistikhetmaar en was in dat kader aanwezig bij een bijeenkomst van de begeleidingscommissie. Samen met vertegenwoordigers van de visserijscholen van Stellendam en Den Helder, CNV en de Redersvereniging werd met ProSea het jaar 2018 geëvalueerd en werden er nieuwe plannen gemaakt en besproken.

De website van Vistikhetmaar wordt steeds vaker bezocht. Vooral docenten gebruiken de website veelvuldig om gebruik te maken van de onderwijsmodules, maar ook leerlingen van de visserijscholen weten de weg naar de website inmiddels te vinden. Wat dat betreft voldoet de website aan de doelstelling om een platform van kennisuitwisseling voor en over de visserij te zijn. 

Plannen

Dit jaar wil men aan de slag met het publiceren van wetenschappelijke onderzoeksresultaten in begrijpelijke taal. Daarnaast wil men aan de slag met het ontwikkelen van een soort wegwijzer voor de relevante wet- en regelgeving voor de visserij. Visserijregelgeving is zo complex dat het nu vaak niet duidelijk is wanneer welke regelgeving van toepassing is. Een ander onderwerp wat constante aandacht blijft houden is het veiligheidsbewustzijn aan boord. Dit jaar hoopt men ook een cursus te organiseren voor (jonge) vissers die zich extra willen verdiepen in onder meer de bedrijfsvoering.

Cursus ‘Tussen schip & wal’

ProSea krijgt vanuit het visserijonderwijs signalen dat jongeren met bovengemiddelde potentie en ambitie niet bediend kunnen worden in het reguliere onderwijsprogramma. Vanuit de sector wordt dit erkend: jongeren die willen verdiepen en aan extra uitdaging toe zijn hebben hiertoe niet altijd de mogelijkheden. 

De visserij heeft te maken met een steeds complexere omgeving op het gebied van regelgeving. Het is daarbij van belang dat jongeren, naast het vak van visserman, ondernemer zijn en weten hoe zij een visserijbedrijf moeten leiden. 

Om hierbij te helpen is ProSea aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een cursus voor vissers die ambitieus en gedreven zijn. De cursus bestaat uit twee sessies van twee dagen en is zowel voor de kotter- als de trawlersector geschikt. De eerste sessie zal in juni/juli plaatsvinden. De onderwerpen die tijdens de twee sessies aan bod zullen komen zijn: vergaderen/presenteren, bedrijfskunde, onderzoekssamenwerking en Europese besluitvorming. Deze onderwerpen zijn in samenspraak met VisNed tot stand gekomen. Voor meer info zie de flyer.