Stikstofreductie grote uitdaging kustvisserij

De visserij in de kustzone moet om een nieuwe Wnb-vergunning te krijgen de stikstofuitstoot op natuurgebieden beperken. Dat is niet eenvoudig. Langs diverse sporen wordt echter hard gewerkt om dit probleem aan te pakken. Als dat niet gebeurt ontstaan na het verlopen van de huidige vergunningen grote problemen, zoals bij de Eurokottervloot al het geval is.

Om het stikstof probleem op te lossen zijn simpelweg twee oplossingen: ‘voorkomen’ en ‘verwijderen’. Het eerste hangt af van de keuze van de brandstof en het laatste is een kwestie van schoonmaken van uitlaatgassen. in eerdere nieuwsbrieven is er bericht over het Green Shipping Waddenzee project.

In dat onderzoek worden alternatieven voor een visserij met minder uitstoot op de Waddenzee onderzocht. Daarin komen oplossingen voorbij die over enkele jaren misschien toepasbaar zijn en hele praktische zaken die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Dat rapport is in de eindfase en wordt volgende maand gepubliceerd.

Dit najaar wordt sector breed in kaart gebracht wat de feiten rondom garnalenvisserij en stikstof zijn en de manier waarop dat vertaald kan worden in een juridisch houdbare vergunning.

Een sector brede en gezamenlijke aanpak is nodig om dit probleem het hoofd te bieden, want er zijn legio voorbeelden van projecten die stil komen te liggen omdat het stikstof hoofdstuk in hun vergunningsaanvraag juridisch niet houdbaar bleek.