VisNed blij met nieuw innovatiefonds

In het regeerakkoord is 15 miljoen extra innovatiegeld voor de visserijsector toegezegd. Door LNV is een plan gemaakt hoe dit geld zo goed mogelijk aangewend kan worden. Het is extra geld, bovenop het Europees fonds en bedoeld voor het uitwerken van innovatieve ideeën die anders niet aan bod zouden komen.

Het is lastig om 'Willy Wortel' achtige projecten met vernieuwende innovaties van de grond te krijgen. Het is ingewikkeld om alle partijen bij elkaar te krijgen en dan is er nog de financiering en alle regelgeving daaromheen. Het kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie had hierover aansprekende ideeën, die uiteindelijk in het regeerakkoord terecht kwamen. Maar het vertalen in een praktische regeling was niet zo eenvoudig. Toch lijkt dat nu gelukt. Deze week deelde LNV haar gedachten hierover met stakeholders uit visserij, onderzoek en ngo’s.

Twee sporen
In een aantal rondes werden de ideeën bij stakeholders gepeild en de tekortkomingen van bestaande regelingen geïnventariseerd. Daar zijn nu twee sporen uit gekomen om met innovatieve ideeën aan de slag te gaan. Enerzijds de meer ‘grote’ projecten die de visserij samen met universiteiten en kennisinstituten kan gaan doen. VisNed is daarover met diverse partijen in gesprek. Het gaat dan om innovatie die voor praktijk toepassing misschien ‘ver weg’ lijkt, maar die toch veel sneller realiteit kan worden dan gedacht. Het gaat dan om alternatieve brandstof en aansluiting van visserij bij nautische ontwikkelingen rond een ‘schip van de toekomst’.

Een tweede spoor is gericht op kleinere hele praktische projecten. Daar valt dan bijvoorbeeld het hele palet aan selectiviteitverbetering en verbetering van overleving onder. In dit soort projecten lijkt WMR voor ons de eerstaangewezen samenwerkingspartner. VisNed hoopt dat grote bureaucratische belemmeringen zoals die uit EFMZV voort komen tot het verleden behoren.

EFMZV
Is EFMZV als financiering dan afgeschreven? Nee, integendeel. EFMZV lijkt een heel geschikt vehikel voor met name onze projecten waarin we met WMR aan toegepast onderzoek naar visbestanden en visserijbeheer werken.

Kortom: VisNed juicht deze nieuwe regeling van harte toe, als hefboom naar innovatie. Zeker nu de Noordzee er zo anders uit gaat zien en onze vloot slechts toekomst heeft als ze qua aard en omvang past bij de nieuwe situatie. Dat kan alleen door innovatie.