Internationale onderzoekssamenwerking gericht op Noordzeegarnaal

Het project IRC Shrimp (OSW-garnalen internationaal) bestaat uit een discardmonitoringsprogramma en een internationaal kennisuitwisselings-platform en zal lopen van 2019 tot 2022. Het project is dinsdag 26 maart van start gegaan toen de initiatiefnemers bestaande uit WMR, VisNed en de NVB bijeenkwamen voor de planning en organisatie.

 

Waarom dit project?

Zowel vanuit de MSC-certificering als vanuit de uitzondering op de aanlandplicht zijn er eisen wat betreft het verbeteren van de monitoring van bijvangst in de garnalenvisserij. Door het project IRC Shrimp wordt voldaan aan de eisen vanuit de MSC-certificering en kan de sampling uit het discardprogramma worden gevalideerd. Bovendien zijn er in meerdere landen onderzoeken gedaan waar nu niet optimaal gebruik van wordt gemaakt. Door de platformdagen is het de bedoeling om al bestaande kennis met elkaar te delen zodat nuttige innovaties sneller beschikbaar zijn voor de vloot.

Platformdagen

De platformdagen zullen plaatsvinden in Duitsland, Nederland, Denemarken en België. Dit om het internationale karakter van de dagen te versterken. De eerste internationale bijeenkomst staat gepland in juli 2019 in Nederland en zal daarna de komende drie jaar om het half jaar plaatsvinden. De platformdagen richten zich op kennisuitwisseling over de thema’s als bijvoorbeeld visserijcapaciteit, kwetsbare gebieden en dataverzameling, discards, netinnovatie en evaluatie beheermaatregelen.

Tijdens de platformdagen zijn sectorpartijen en wetenschappelijke instituten aanwezig. Afhankelijk van het nut en de noodzaak kan overwogen worden om ook ngo’s en overheidsinstanties uit te nodigen. Naast kennisuitwisseling zullen de platformdagen voornamelijk gebruikt worden voor een betere afstemming van diverse lopende onderzoeken en voortgang in discardsampling.

Onderzoek reizen discards garnalenvisserij

In het najaar 2019 zullen ook de eerste onderzoeksreizen die vallen binnen het project IRS Shrimp starten. Vanaf dan worden er twee jaar lang regelmatig onderzoeksreizen uitgevoerd. Tijdens zo’n reis zal een onderzoeker van WMR aan boord meegaan om een monster van de vangst te analyseren. Welke schepen mee zullen doen met het onderzoek is nog onbekend. Indien vissers mee zouden willen werken aan het onderzoek kunnen zij contact opnemen met hun PO.

EU vlag

Het project IRC Shrimp wordt gefinancierd vanuit de Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.