Afspraken gemaakt over nieuw Europees Visserijfonds

De Lidstaten van de EU en het Europese parlement zijn het eens geworden over een nieuwe verordening voor investeringen in de visserijsector. Het Europees Maritiem Visserij en Aquacultuur Fonds (EMVAF). Het EMVAF wordt leidend voor financiering gedurende de komende zeven jaar. Het duurt nog wel tot 2022 voordat we er als sector mee aan de slag kunnen.

Ook het komen tot afspraken over investeringen in de visserij hangt nauw samen met beleid. Waar je geld aan uitgeeft is bepalend voor de ontwikkelrichting van een sector. Ook hier zien we een felle lobby van voor- en tegenstanders van de visserij.

Door bepaalde politici en NGO’s wordt bijvoorbeeld de tegenstelling tussen kleinschalige visserij en de overige visserij buitenproportioneel opgeblazen, waarbij de willekeurige grens van 12 meter scheepslengte in stand wordt gehouden als maatstaf tussen goed en kwaad. Alles boven de 12 meter wordt aangeduid als 'industriële visserij', een frame, opgelegd door tegenstanders die eigenlijk helemaal geen visserij willen.

Size doesn't matter

Neem de Noordzee, een goed beheerde zee met gezonde bestanden, waar familiebedrijven al jaren lang hun ambacht uitoefenen. Kustvissers, maar ook de vissers op de kotters midden op zee, zorgen voor duurzaam voedsel; dierlijke eiwitten met een lage voetafdruk die voldoen aan een groeiende voedselvraag.

Scheepslengte is geen maatstaf voor duurzaamheid, scheepslengte heeft te maken met stabiliteit, veiligheid, wat is er aan ruimte nodig om je werk te kunnen doen - ook als je dagenlang van huis bent? Deze nuance doorzien de ingewijden, maar het frame 'groot versus klein' is makkelijk en wordt veelvuldig gebruikt. 

Flexibiliteit van belang

Via het ‘Operationeel Programma’ kunnen lidstaten hun plannen aan de Europese Commissie voorleggen. Gelukkig is de EMVAF verordening veel flexibeler dan de vorige (EFMZV) en zijn de lessen van de pandemie meegenomen.

Nederland moet nu ook een Operationeel Programma vormgeven en uiteraard maakt VisNed gebruik van inspraakmogelijkheden. Belangrijke thema's zijn innovatie en selectiviteit, maar ook circulariteit, recycling en onderzoekssamenwerking willen we graag terug zien in het programma.

Naar verwachting wordt medio 2021 het operationele programma aan de Europese Commissie voorgelegd, waarbij als het goed gaat eind 2021 de eerste projectvoorstellen kunnen worden ingediend die dan moeten worden beoordeeld. De verwachting is dat we pas in de loop van 2022 aan de slag kunnen. Dat is te laat, veel te laat.

Omdat we niet willen dat er kostbare tijd verloren gaat in deze uitdagende periode voor de visserij, willen we graag dat dat er een voorschotregeling gaat komen, waardoor we met onze innovatieprogramma’s kunnen beginnen.