Herinnering Subsidieregeling Duurzame Visserij en Aquacultuur opengesteld

Er kan vanaf 8 juli 2021 subsidie aangevraagd worden onder de Subsidieregeling Duurzame Visserij en Aquacultuur (SDVA), bij RVO. De openstellingsdatum is van 8 juli tot 15 september 2021. De subsidie wordt verleend op basis van volgorde van inschrijving. 

De visserij en aquacultuur staan voor een aantal grote uitdagingen en innovatie kan bijdragen om deze uitdagingen te hanteren. Innovatie moet gezien worden in het bredere beleid dat zich richt op verduurzaming.

In het regeerakkoord is € 15 miljoen ter cofinanciering aangekondigd voor innovatie in de visserij. Uit deze nationale middelen stelt RVO een nieuwe subsidieregeling open voor innovatieprojecten, met een budget van totaal €4.500.000,-.

De innovatieprojecten moeten gericht zijn op vermindering van de negatieve invloed op klimaat of milieu door visserij- en aquacultuuractiviteiten, of op het ontwikkelen van andere vangst- of kweekmethoden die bijdragen aan een duurzame visserij of aquacultuur.

De innovaties moeten voorts voldoende perspectief hebben op commerciële toepassing. Per project kan er maximaal €1.000.000 subsidie aangevraagd worden en moeten de projectkosten minimaal €500.000 zijn. Het gaat dus om grotere innovatieprojecten met een looptijd tot 31 december 2024.

Zie voor uitgebreide informatie: Subsidieregeling Duurzame Visserij en Aquacultuur | RVO.nl | Rijksdienst