Visserij, Innovatie en Blue Growth horen bij elkaar

Sinds vorig jaar is VisNed intensief betrokken bij diverse overleggen over ruimtegebruik op de Noordzee. Als onderdeel worden er een aantal sessies over ‘praktische aanpak’ georganiseerd. Bij de laatste “Community of Practice” in Den Helder was VisNed nadrukkelijk present. Maarten Drijver gaf een uitgebreide presentatie. Er werd ook al vooruitgekeken naar 2021 als de European Maritime Days tegelijkertijd met de Blue Growth week georganiseerd. Een mooie kans om Nederland op maritiem gebied met focus op innovatie te presenteren. Daar hoort visserij zeker bij.

 

Deelsessies over innovatie en Blue Growth

André Seinen (Meromar) leidde een themasessie met als onderwerp de teelt van kokkels en wolhandkrab en de kansen, uitdagingen die hiermee samenhangen. Het is niet eenvoudig om goede ideeën te realiseren

Maarten Drijver presenteerde over circulaire visserij, duurzaam voedsel uit de zee. Tijdens deze sessie is uitgebreid ingegaan op de Landbouwvisie ‘waardevol en verbonden’ van Minister Schouten. De hamvraag was wat deze visie voor de visserij betekent.

Uitdagingen die de revue passeerden waren onder meer ruimte op zee, bijvangst en de duurzaamheid van huidige visserij op de Noordzee. Visserij zit op het moment in een woelige omgeving en dat betekent dat ingezet moet worden op innovatieve samenwerking, acceptabele alternatieven bij verlies van visgronden en meervoudig ruimtegebruik. De visie die VisNed namens 10 partners heeft opgeschreven verwijst hier ook naar.

Marc van Rijsselberghe (Saltfarm Foundation) behandelde het onderwerp Zilte kansen-nieuwe vitaliteit bij eb en vloed. Dit mede in relatie met de stijgende zeespiegel en wereldwijde afname van de zoetwatervoorraad. Landbouwgrond verzilt hierdoor en verbouwen van groenten en aardappelen in zilte grond geeft nieuwe kansen. Hiervoor wordt onderzoek uitgevoerd en ook hier is het van belang dat wetenschap en ondernemers gezamenlijk optrekken, zijn er kwesties in de (ruimtelijke ordening) en vergunningverlening. Om het succes tot nu toe te benadrukken kregen alle deelnemers een ‘zilt voedselpakket’ mee.

Bob Meijer (TKI Wind op Zee) en Bram van der Wees (EZK) presenteerden het Innovatieprogramma over hernieuwbare energie op zee. Dit innovatieprogramma is onderdeel van het Klimaatakkoord en zal in de komende maanden verder worden uitgewerkt. Daarvoor is ook de input van de COP gevraagd, waar visserij/voedselproductie een rol kunnen spelen. Niet als compensatie voor verloren visgronden, maar wel om innovatieve vissers die een andere methode willen ontwikkelen te helpen.