EU-project PANDORA van start

Het nieuwe Europese onderzoeksproject PANDORA waar VisNed partner in is, heeft als doel om de toestandsbeoordelingen van visbestanden te verbeteren door met name biologische kennis toe te voegen aan de modellen. De bedoeling is om de toestandsbeoordelingen efficiënter en robuuster te maken, zodat visserijen daarmee meer winstgevend kunnen opereren.

Naast VisNed nemen ook drie pelagische visserijorganisaties deel aan het project: de Nederlandse PFA, de Deense DPPO, en de Schotse SPFA. Andere van de in totaal 25 partijen komen uit heel Europa, en het project wordt geleid vanuit de Deense Technische Universiteit (DTU-Aqua). VisNed woonde de startbijeenkomst van het project deze week bij op Majorca.

Verschillende ideeën worden binnen het project in case studies ontwikkeld en getest, in de Noordzee, Golf van Biskaje, Baltische Zee, Noorse Zee, en de Middellandse Zee. Uiteindelijk levert het project een “gereedschapsset” op, die de partijen die met toestandsbeoordelingen te maken hebben ook echt moeten kunnen inzetten. Dit is in elk geval gericht op de visserijbiologen die de toestandsbeoordelingen van oudsher uitvoeren, maar het project richt zich ook specifiek op deelname van visserijorganisaties en vissers aan het beoordelingsproces. Dat begint bij het verzamelen van gegevens: hoe kan de visserijsector gegevens verzamelen waarmee de beoordelingen vooruit kunnen worden gebracht. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld gericht op de biologie van de vissen. Modellen doen aannames en maken gebruik van versimpelingen; dat is altijd het geval. Maar de gedachte is dat de nauwkeurigheid van de modellen verbeterd kan worden door de versimpelingen indien nodig te vervangen door nieuwe inzichten in, en harde gegevens over, de onderliggende biologische processen.

Naast het verbeteren van de bestandsschattingen in termen van hoeveelheden vis, wordt ook aandacht besteed aan de economische en sociale kant. De bedoeling is om aan de beleidsmakers inzichtelijk te maken hoe keuzes in het visserijbeheer doorwerken op de economische en sociale prestaties van de vloot. Daarmee wordt het mogelijk om meer transparantie en een betere balans in het visserijbeheer te brengen.

In de Noordzee is in eerste instantie een belangrijke soort waar VisNed binnen het project in samenwerking met Wageningen Marine Research en de Universiteit van Amsterdam aan beoogt te werken de schol. Het project heeft een looptijd van vijf jaar, en in de komende jaren zal VisNed periodiek via deze nieuwsbrief berichten hoe het onderzoek nader gestalte krijgt en wat voor bevindingen er worden gedaan.

EU vlag 2

Dit project heeft financiering ontvangen van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder Subsidieovereenkomst Nr 773713 (PANDORA).