Catching Data, op naar vijf schepen

Het projectteam van Catching Data kijkt terug op een geslaagde start in 2020. Het eerste schip is begonnen met de registratie van gegevens. Op het programma voor het begin van het nieuwe jaar staat als eerste de installatie van een systeem op vier aanvullende schepen.

Op kotters worden allerlei gegevens automatisch gemeten en geregistreerd, denk aan: aanvoer vanaf de elektronische weegschaal; GPS-positie; pitch & roll (zeegang); trekkracht op de tuigen; accustatus; brandstofverbruik.

Er kunnen ook sensoren worden toegevoegd aan het systeem, zoals een draadloze zoutgehalte, diepte, en thermometer op het tuig (een zogenaamde CTD).

Het samenvoegen en analyseren van deze gegevens, kan de visser nieuwe inzichten geven en meerwaarde bieden op het gebied van efficiency, rendement, veiligheid, vangstmogelijkheden en visplannen.

Uitgangspunt is dat de gegevens meerwaarde moeten opleveren voor het visserijbedrijf zelf. Daarnaast kan een deel van de gegevens ook waardevol zijn voor andere partijen. Voorbeelden van toepassingen zijn: onderzoek naar visbestanden, of het verbeteren van oceaanmodellen.

Het project

Het project Catching Data zet deze beweging in gang door te testen met vijf schepen. De schepen worden met het nieuwe kennissysteem uitgerust voor automatische verzameling van bestaande en nieuwe gegevensstromen, waaronder een draadloze CTD sensor (zoutgehalte, diepte, temperatuur) op het tuig.

In het project is een case study opgenomen over tarbot waarmee wordt gedemonstreerd hoe toepassing van vangstgegevens voor onderzoek zou kunnen werken. De deelnemers krijgen analyseresultaten teruggekoppeld met voorspellingen over de verspreiding van tarbot.

Eind 2020 zijn twee van de geplande vier workshops voor de visserijsector online gehouden, met als doel om de visserijsector te informeren en te betrekken bij de ontwikkeling van het systeem.

Feedback wordt meteen meegenomen om het systeem te laten aansluiten op wensen vanuit de visserijpraktijk. In 2021 worden nog twee workshops gepland.

Initiatiefnemers van het project Catching Data (2020 – 2021) zijn VisNed, Insula Urk UA (Efice), en Wageningen Universiteit. Verder wordt samengewerkt met onder meer Omni-C (hardware) en ILVO (kennis en ervaring).

Visserijbedrijf bepaalt

Het visserijbedrijf is en blijft eigenaar van de eigen gegevens en bepaalt wie welke gegevens mag gebruiken onder welke voorwaarden. Als de eigenaar daarvoor kiest, is uitwisseling van gegevens mogelijk op verschillende manieren, bijvoorbeeld om onderzoek te steunen waar de sector baat bij heeft, of in de vorm van een licentie voor gebruik van gegevens tegen een vergoeding.

Tot slot brengt het project stappen omtrent kwaliteitsborging van de gegevens in kaart, en wordt een juridische analyse van de bescherming van de gegevens uitgevoerd.

Meer informatie of meedoen?

Nog niet alle vier de beschikbare plaatsen om begin 2021 mee te doen zijn definitief toegekend, dus het is nog mogelijk om in te stappen (bij meer aanmeldingen dan plaatsen zal worden gekeken naar een optimale samenstelling van de testvloot voor de projectdoelstellingen). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter van Broekhoven: wvanbroekhoven@visned.nl.

 eu logo v2