Wat te doen met 15 miljoen?

Op zaterdag 29 juni organiseerde het ministerie van LNV samen met de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een tweede bijeenkomst over de nationale innovatiemiddelen, een gereserveerd bedrag van 15 miljoen euro, te besteden aan visserij-innovaties. Het is zaak om zo snel mogelijk kaders te schetsen voor de openstelling van de toekomstige regeling. Het is een vreemde situatie, waarin aan de sector gevraagd wordt om te innoveren terwijl de vorige innovatie (puls) voldeed aan alle eisen maar internationaal is afgeschoten. 

Gezien de precaire situatie waarin de sector momenteel verkeert met het pulsverbod, de Brexit, de uitrol van Wind op Zee en een verzadigde garnalenmarkt is er grote behoefte aan toekomstperspectief. Vanuit de leden wordt aangegeven dat richting nodig is om überhaupt ná te kunnen denken over innovatie. Als puls niet mag, wat mag dan wel? Hoe kan gevraagd worden om brandstofbesparing als we al 50% brandstofbesparing gerealiseerd hadden? Hoe weet ik dat een nieuwe techniek niet ook op termijn verboden wordt? 

Denkrichtingen

Er zijn financiële middelen gereserveerd om ondernemers met goede ideeën verder te helpen, maar zonder duidelijkheid is investeren een grote gok. Stilstaan is echter ook geen optie, hoewel voor sommige bedrijven bittere noodzaak. Tijdens de tweede innovatiebijeenkomst waren er beduidend meer ondernemers aanwezig dan bij de eerste sessie. Vanuit onderzoek werd geschetst wat de mogelijkheden zijn van 'big data' en beeldherkenning.

"Mooi, maar wat hebben wij eraan?", klonk een vraag uit de zaal. Betrouwbare registratie van vangsten is echter een mogelijkheid om van de onwerkbare aanlandplicht naar een werkbare registratieplicht te gaan dus in deze vorm van technische innovatie zit potentie. 

Met betrekking tot innovatie aan boord werden voorbeelden getoond van weerstandsvermindering van schepen, door gebruik van luchtbellen en Anton Dekker  (Jaczon) lichtte de laatste stand van zaken toe met betrekking tot het vissen met waterstralen, waarmee de platvis wordt opgeschrikt. Hoewel de resultaten wisselend hoopgevend zijn kost innoveren enorm veel geld en tijd. 

Eigen data ter ondersteuning van ondernemers

Ook ziet VisNed de mogelijkheden van dataverzameling ter ondersteuning van onze eigen observaties in de praktijk. We zijn als sector vaak afhankelijk van onderzoeksinstituten als het gaat om inzicht in (ook onze eigen) gegevens. Dat kan anders, we kunnen ook zelf meer gegevens verzamelen. VisNed werkt op dit thema nauw samen met de PFA van de trawlersector.

Versnippering tegengaan

VisNed is nauw betrokken bij de diverse investeringsregelingen en onderhoudt goed contact met de diverse onderzoeks- en overheidsinstanties. Versnippering van 'potjes' en ideeën ligt op de loer. Vanuit VisNed geven we aan dat het zaak is zo veel mogelijk focus aan te brengen zodat er grote efficiënte stappen gezet kunnen worden. Het moet niet zo zijn dat, als er eenmaal een goed idee is, blijkt dat de diverse subsidiemogelijkheden versnipperd zijn verdampt in kleine goedbedoelde 'spielerei', adviesbureaus en onderzoeken waar we niks aan hebben.