BO Garnaal besprak innovaties in sorteerproces

De Brancheorganisatie (BO) Garnaal is verantwoordelijk voor toezicht op naleving van de Handelsnormen in de garnalenvisserij. De werkafspraken van de BO gericht op controles in afslagen zijn gebaseerd op het sorteren van gekookte garnalen in de afslagen. De innovatieve Optische Sorteerder voor ongekookte garnalen, zorgt voor een noodzaak om na te denken over aanpassing van regelgeving. Voorlopig blijft sowieso de bestaande regelgeving in stand en de BO heeft besloten om de ontheffing voor twee machines in het kader van onderzoek te continueren.

Deze optische sorteermachine registreert de vangst per individueel gevangen organisme door middel van een foto van het ongekookte product. De machine is in staat om de totale vangst per soort(groep) te categoriseren en te scheiden in marktwaardige garnaal en ‘bijvangst’, die voor het koken uit overboord wordt gezet.

Dit laatste is een ecologische winst, deze kan ook behaald kan worden met goed gebruik van de spoelsorteermachine in combinatie met verantwoord visgedrag.

Uitrol van deze techniek op de vloot heeft nogal wat consequenties en leidt tot veel vragen. Het gaat dan om vragen op het gebied van inpasbaarheid in Europese regelgeving, vragen op het gebied van MSC certificering en vragen omtrent kostenaspecten.

In de vergadering werd door de onderzoekers ook een tussenstand gepresenteerd van het ILVO onderzoek. Dat is veelbelovend, maar er is ook nog discussie, bijvoorbeeld over de statistiek rond het bepalen van stukstallen.

Vanuit het Waddenfonds is al financiering beschikbaar voor de eerste uitrol van deze techniek, maar daar vindt de BO het nu nog echt te vroeg voor omdat men niet het risico moet lopen dat de uitrol en regelgeving niet op elkaar aansluit.

Er is besloten om nu geen beslissing te nemen over verhoging van het aantal uitzonderingen, maar de uitkomsten van het onderzoek van ILVO af te wachten en dan te beslissen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van aanpassing van regelgeving en inpassing in het wettelijk kader.